Fritextsök

05 november, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 6

Kampen mot hiv/aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Antalet nysmittade är i dagsläget omkring 2,3 miljoner, vilket är en nedgång med över 20 procent sedan spridningens kulmen 1997. Samtidigt som nya fall av hivsmitta minskar, ökar antalet människor som lever med hiv på grund av större tillgång till […]

Läs mer