Fritextsök

16 juni, 2011

Så gick det

Mycket har blivit bättre men klyftorna ökar Under de senaste årtiondena har de allra flesta länder i världen utvecklats i en positiv riktning. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder är demokratier. Det finns dock hinder för fortsatta framsteg. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna […]

Läs mer