Fritextsök

22 augusti, 2011

Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel

Mål 8 handlar om ett internationellt partnerskap för utveckling Trots skuldavskrivningar för de allra fattigaste länderna och vissa lättnader när det gäller handelshinder och restriktioner har den rika världen lång väg att gå om millenniemål 8 ska nås i tid.

Läs mer