Utanförskap bland romer är ett stort problem i stora delar av Europa. Detta framgår bland annat i en färsk UNDP-rapport. UN Photo/UNHCR Roger LeMoyne.

28 maj, 2012

Utanförskap bland romer kartlagt – problem i stora delar av Europa

En färsk studie, gjord av European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) och UNDP, visar att romer överlag har sämre levnadsstandard, lägre utbildningsnivå och högre arbetslöshet än andra grupper i samhället. ”Studien visar att det krävs snabba och effektiva insatser – speciellt på utbildningsområdet”, säger Morten Kjaerum, chef för FRA i en kommentar.Studien, som har undersökt situationen i elva av EU:s medlemsstater men också i närliggande europeiska länder, visar också att romer inte alltid känner till sina grundläggande, lagstadgade rättigheter.

Några resultat från undersökningen:

  • Bara 15 procent av unga romer har avslutat gymnasieutbildning eller någon typ av yrkesträning – att jämföra med 70 procent av de närboende.
  • Färre än 30 procent av romerna har ett betalt arbete.
  • Ungefär 45 procent av romerna i undersökningen saknar minst en av följande bekvämligheter i sina hem: kök inomhus, toalett, dusch- eller badmöjligheter eller elektricitet.

”Studien visar att det krävs snabba och effektiva insatser – speciellt på utbildningsområdet. Det är nyckeln till att bryta den onda cirkeln av diskriminering, utanförskap och fattigdom”, säger Morten Kjaerum, chef för FRA i en kommentar.

 

Ladda ner hela studien ”The situation of Roma in 11 Member States: Survey results at a glance”.

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter