Vill du hjälpa till?

För att millenniemålen ska nås är det viktigt att både världens ledare och vi som enskilda människor runt om i världen agerar. Det finns mycket man kan göra för att bidra till en positiv utveckling i världen och att millenniemålen uppnås till 2015. Här får du några konkreta tips.