12 februari, 2015

“2015 erbjuder en chans att ändra historien” säger Ban Ki-moon på FN:s ungdomsforum

Dagens generation av unga människor – det största som världen någonsin har sett – har en historisk möjlighet att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar, skapa arbetstillfällen och bekämpa orättvisor. Det sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under ungdomsforumet på FN-högkvarteret i New York förra veckan då han uppmanade deltagarna att engagera sig i att forma den nya dagordningen för hållbar utveckling.

Idag finns det 1,8 miljarder ungdomar, vilket motsvarar en fjärdedel av världens befolkning. Många kämpar för att hitta arbete, och drabbas ofta hårdast i konflikt. Generalsekreteraren säger att det är dags att se dagens ungdom som en resurs för förändring som med uppfinningsrikedom och kreativitet kan hjälpa till att lösa världens mest skrämmande utmaningar.

”2015 är inte bara ytterligare ett år, det är en chans att ändra historiens gång” sade generalsekreteraren, och betonade att detta är den ”första generationen med potential att utrota fattigdom och den sista generationen att undvika klimatförändringarnas värsta effekter.”

”Det kan vara väldigt svårt att se vad som händer bortom sina egna gränser. Det finns många människor som är hungriga, törstiga, sjuka, och som inte kan gå i skolan. De är era bröder och systrar. Detta är anledningen till att FN främjar hållbar utveckling”, tillade han.

2015 markerar slutet på genomförandet av millenniemålen som världens ledare enades om för 15 år sedan. Det har skett betydande framsteg för att uppfylla målen. Till exempel har den globala fattigdomen halverats i god tid innan deadline; i utvecklingsländer går 90 procent av barnen nu i grundskolan; antalet människor som saknar tillgång till rent dricksvatten har halverats, och kampen mot malaria och tuberkulos har visat resultat.

Men utmaningar kvarstår och när deadlinen för millenniemålen nu närmar sig kommer FN lansera den nya utvecklingsagendan och de så kallade hållbarhetsmålen. Förra veckans ungdomsforum är ett sätt att bjuda in ungdomar att engagera sig i de frågor som är viktiga för dem, från anställningstrygghet till utbildning. Globalt söker idag 73 miljoner unga människor arbete och många fler är fångade i exploaterande arbeten. Under de senaste åren föll mer än två och en halv miljon barn i rika länder i fattigdom, vilket innebär att den totala siffran idag ligger över 76 miljoner.

De ungdomar födda 1990 kommer sannolikt utgöra en del av de 20 procent i utvecklingsländer som saknar utbildning, sysselsättning eller yrkesträning. Situationen är ännu värre för flickor och unga kvinnor som står i ytterligare underläge och möter mer könsdiskriminering. Färre flickor och unga kvinnor kompletterar gymnasial utbildning, och dubbelt så många kvinnor i åldern 15-24 lever med hiv, av anledningar utanför deras kontroll, som andelen män i samma ålder.

Ahmad Alhendawi, FN:s representant för ungdomarsfrågor, medverkade också på mötet och meddelade att en ”känsla av delaktighet” är avgörande för framgången för den kommande utvecklingsagendan. Och att världens 1,8 miljarder unga människor är redo att ”bära sin del” av post-2015 utvecklingen.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter