05 augusti, 2015

Alexandra Pärnebjörk – Kommunikations och projektassistent på det nordiska representationskontoret i Stockholm

UNDP:s nordiska huvudkontor ligger i UN City i Köpenhamn, med satellitkontor i Stockholm och Oslo. Representationskontoren arbetar framförallt för att sprida kunskap om UNDP:s arbete i de nordiska länderna det är också huvuduppgiften för Alexandra Pärnebjörk, Kommunikations och projektassistent på det nordiska representationskontoret i Stockholm.

Liksom naturligt för det mesta kommunikationsarbete ser arbetsuppgifterna och arbetsdagarna oftast lite olika ut. Alexandras arbetsområden varierar men fokus ligger främst på UNDP:s kommunikationsprojekt som bland annat rymmer onlineplattformen millenniemålen.nu och boken ”Blir världen bättre?”. Förutom detta jobbar Alexandra med diverse seminarieserier och deltagande i evenemang som Almedalsveckan och bokmässan i Göteborg.

– Kommunikationsprojektet jag arbetar med syftar delvis till att sprida kunskap om utveckling och det multilaterala utvecklingssamarbetet för att bidra till en mer uppdaterad verklighetsbild. Att arbeta med kommunikation ger även mig personligen en möjlighet att lära mig om många delar av UNDP:s breda verksamhet. Den stora utmaningen just nu i mitt jobb är att täcka in så mycket som möjligt av allt det som skulle kunna kommuniceras kring de globala processerna och framstegen som görs mot hållbar mänsklig utveckling i världen.

Alexandra berättar att bilden av utveckling i världen har visat sig bli mer realistisk, men att en majoritet fortfarande har en föråldrad verklighetsbild;

– Att informationsspridning om bistånd och framförallt om utveckling i världen är viktigt syns i Sidas och SCB:s årliga undersökning av svenskars attityder och kunskap kring frågorna. Resultaten från 2014 års undersökning är positiva – fler har förtroende för FN, Sida och EU och inte sedan 80-talet har så många svarat att de vill behålla eller öka biståndet till alla länder. Synen på utvecklingen i de fattiga länderna förbättras också, till exempel instämde 39 % i påståendet ”Levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste 30 åren” – att jämföra med 19 % för tio år sedan.

När vi frågar Alexandra på vilket sätt hon arbetar med millenniemålen och post-2015 processen förklarar hon att både millenniemålen och de nya hållbarhetsmålen är en central del av kommunikationsprojektet;

– Vi arbetar med att dela den kunskap som finns inom FN-systemet om hur världens länder gjort stora framsteg mot att nå målen – och också om de utmaningar som kvarstår. 2015 är ett särskilt spännande år att arbeta med kommunikation om utveckling med de stora internationella processerna som pågår för att ta fram den nya utvecklingsagendan.

Som tips till de som vill arbeta med utvecklingsfrågor skulle Alexandra rekommendera att göra praktik och att testa olika arbetsplatser;

– Att göra praktik är det bästa tips jag kan ge för att man som ny på arbetsmarknaden ska få in en fot – och inte minst för att få in en fot på rätt plats för en själv. Efter avslutad examen med utvecklingsstudier som inriktning gjorde jag två praktikterminer, en på UN Women och en på UD. Mitt år som praktikant cementerade mitt intresse för utvecklingsfrågor och jag fick lära känna två olika arbetsplatser inom fältet.

Taggar: , , , ,

Sök bland nyheter