13 maj, 2012

Asien och Stillahavsområdets åtgärder för att hindra klimatförändringen – avgörande för den globala utvecklingen

Länder i Asien och Stillahavsområdet står vid ett vägskäl och måste nu hitta en balans mellan stigande välstånd och ökande utsläpp. Dessa länders framgång eller misslyckande kommer att påverka hela världen. Detta förutspår UNDP:s Human Development Report för Asien och Stillahavsområdet.

Asien och Stillahavsområdet måste fortsätta att växa ekonomiskt för att lyfta människor ur fattigdom, samtidigt måste man bemöta klimatförändringen för att överleva. ”Tillväxt först och städning senare” är inte längre ett alternativ, enligt den nya HDR-rapporten ”One Planet to Share: Sustaining Human Progress in a Changing Climate”.

Utvecklingen i denna region – som är hemvist  för mer än hälften av världens befolkning och dessutom inhyser hälften av jordens megastäder – kan komma att medföra globala effekter.

 

– Målet för regionen är tydligt; att minska fattigdomen och öka välståndet men även lämna ett mindre koldioxidavtryck, säger Ajay Chhibber, FN: s biträdande generalsekreterare, UNDP:s biträdande administratör och regionchef för Asien och Stillahavsområdet.

 

Rapporten ger förslag/exempel på en rad nödvändiga åtgärder;

  • Uppmuntra övergången till miljövänlig teknik
  • Minska industriutsläppen
  • Främja ett grönare jordbruk
  • Stödja en renare energiproduktion
  • Öka människors kunskap om klimatförändringen

Rapporten förordar också ett samarbete över politiska gränser för att effektivt kunna ta itu med gemensamma utmaningar.

Dessutom ges exempel på hur utsikterna för landsbygdens och städernas fattiga kan förbättras; till exempel genom att öka tillgången till moderna energitjänster och renare bränslen som är både prisvärda och tillförlitliga.

Asia-Pacific Human Development Report 2012 – One Planet to Share: Sustaining Human Progress in a Changing Climate

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter