22 juni, 2015

Att tjäna sitt uppehälle från avfall

Norah Baziweli är bosatt i Mtandire, ett distrikt i Malawis näst största stad Lilongwe. För drygt ett år sedan hade Norah en mycket tuff vardag. Hon vaknade vid 4:00 varje morgon för att börja med hushållssysslor och förbereda frukost åt sina tre små barn. Så snart de gått till skolan lämnade Norah hemmet för att tillsammans med dussintals andra arbetslösa kvinnor åka till stadens sopstation och gå igenom högar av skräp för att samla material. Materialet de hittade skulle användas till produktion av varor, så som plastmattor och handväskor, som senare kunde användas till försäljning. Avkastningen var låg på grund av den dåliga kvaliteten på varorna kvinnorna tillverkade.

”Jag fick kämpa en hel del för att få ekonomin att gå ihop med de pengar jag tjänade från att sälja plastmattor. Jag hade inte råd att köpa de varor jag behövde till mitt hushåll och alltför ofta fick mina barn gå till sängs på tom mage ”, förklarar Norah.

Men Norahs ekonomi förändrats under 2010 då UNDP och UN Habitat lanserade ett projekt där Norah och 36 andra kvinnor fick lära sig hur man producerar gödsel från restprodukter av sopor. Gödseln gör att grödor växer snabbare och bättre och är en organisk ersättning för gödningsmedel.

Kvinnorna organiserade sig tillsammans i en arbetsgrupp under Lilongwe kommunfullmäktige. Nu är Norahs vardagsrutin inte lika hektiskt som förut. Hon och hennes vänner går till fots för att hämta sopor. De sorterar ut material såsom plastpåsar, glas och papper och häller sedan resterande skräp i en grop där allt sedan bränns för att undvika fortplantning och spridning av bakterier.

Det tar fyra veckor för skräpet att brytas ned och förvandlas till gödsel. Gödseln säljs därefter till småskaliga bönder och villaägare för användning i sina trädgårdar. Deras viktigaste köpare är Malawis största blomster- och växtföretag som köper en majoritet av den gödsel som kvinnorna producerar.

Norah säljer i genomsnitt 30 kg gödsel per månad och tjänar 50 USD. Det är tillräckligt för att försörja hela familjen och skicka hennes tre barn till skolan. Ytterligare sextio kvinnor i Mtandire har också utbildas genom UNDP-projektet i hygienisk återvinning av avfall och gödselproduktion. De, liksom Norah, kommer snart att driva sin egen verksamhet.

Fördelarna med projektet är många – arbetslösa kvinnor har nu kunskaper i hygieniska metoder för att behandla sopor och kan på så sätt skapa sig en försörjning, bostadsområden i Lilongwe är renare eftersom det finns mindre kringspritt skräp, Norahs familj samt 36 andra hushåll har fått en bättre ekonomi och höjda inkomster samt vattenburna sjukdomar som kolera och dysenteri har minskat delvis tack vare kvinnogruppens insatser med att rensa sopor.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter