Invånarna i Kibera sms:ar för millenniemålen.

06 augusti, 2012

Befolkningen i Kibera SMS:ar för millenniemålen

I Kibera, det stora slumområdet i Nairobi, råder brist på så gott som all grundläggande service: vatten, toaletter och sjukvård. Genom ett FN- lett projekt kan nu invånarna rapportera utebliven service och därmed hålla sina myndigheter ansvariga – allt med hjälp av mobilen.Ingen vet exakt hur många människor som bor i det jättelika slumorådet i den kenyanska huvudstaden – en del säger 350 000, andra en och en halv miljon.

Området saknar sjukhus, det finns bara fyra skolor och bekvämligheter som rinnande vatten, toaletter och elektricitet är att betrakta som lyx.

Här driver FN:s millenniemålskampanj, i samarbete med lokala partners och med stöd av Sida och UNDP, ett pilotprojekt som syftar till att stärka dialogen mellan stat och invånare.

Huduma – som betyder service på swahili – är en teknisk plattform som kan ta emot och registrera problem och bristande service som invånarna rapporterar in med hjälp av sina mobiler.

Klagomålen följs sedan upp och syftet är att projektet ska leda till bättre service och ökat ansvarsutkrävande.

Hittills har ett hundratal rapporter kommit in om allt från doktorer som tvingas operera utan bedövning och hiv-patienter som inte får sin bromsmedicin till skolor som tar ut höga avgifter – trots att utbildningen ska vara kostnadsfri.

Loice Emerd, som jobbar för en lokal organisation i Kibera med uppgift att följa upp att samhällsservicen fungerar, har stora förhoppningar på projektet:

– Kenyas konstitution ger oss rättigheter men den är skriven på ett krångligt språk och väldigt få av oss förstår vart vi ska vända oss om den service vi har rätt till uteblir – genom Huduma får vi hjälp med det.

Och det lönar sig att rapportera. När Loice och hennes organisation skickade SMS till Huduma om att Kibera Primary School, med sina drygt 2 000 elever, inte haft vatten på åtta år ledde det till att ännu fler problem uppdagades.

På skolområdet fanns flera oavslutade toalettbyggen där hantverkarna försvunnit med pengarna innan jobbet var klart. De hjälporganisationer som betalat och beställt arbetet hade inte brytt sig om att följa upp och det enda skolledningen sett till av dem är logotyperna på de ofärdiga husen.

– Efter Huduma kom in i bilden har vi haft kontakt med både hjälporganisationer och lokala myndigheter. Till och med byggjobbarna har kommit tillbaka. Förhoppningsvis ska vi snart äntligen få både vatten och toaletter, säger Abdallah Mohammed som är skolans förvaltare.

 

FAKTA:

  • Ungefär hälften av Kenyas dryga 40 miljoner invånare är mellan 15 och 65 år
  • I landet finns över 25 miljoner mobilabbonemang.
  • Den tekniska plattformen har utvecklats av FN:s millenniemålskampanj i samarbete med SODNET, en kenyansk organisation som använder modern teknik för att mobilisera och kanalisera socialt engagemang.
  • Innan pilotprojektet startade genomfördes en kartläggning där 8 000 hushåll svarade på frågor om hur de upplevde samhällsservicen. Detta för att man senare ska kunna följa upp projektets resultat.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter