I södra Darfur - en region som upplevt år av konflikter, fattigdom och mänskligt lidande - bringar UNDP:s projekt Honey Value Chain Project hopp om en bättre framtid. Foto: UN/Photo Tim McKulka.

13 september, 2012

Biodling främjar återhämtningen i södra Darfur

Södra Darfur är känd som en orolig region som upplevt år av konflikter, fattigdom och mänskligt lidande. Trots detta bringar UNDP:s projekt Honey Value Chain Project hopp om en bättre framtid och ekonomiska möjligheter till det krisdrabbade området.

Projektet, som är en del av UNDP:s återhämtningsarbete, genomförs i samarbete med lokala föreningar och ingår i ett bredare program som syftar till att främja fred genom att skapa miljömässigt hållbara företag.

Totalt stöttas 40 000 mikro-entreprenörer i 45 kommuner. Målet för the Honey Value Chain Project är att utbilda jordbrukare och andra invånare i södra Darfur i hållbar förvaltning av bikupor, samt att förbättra kvalitén på den honung som produceras.

— Jag har jobbat med ”tangels” (traditionella bikupor) i 26 år, säger Haj Ibrahim. Jag knyter ihop hö med rep, lägger på lera och sätter kupan högst upp i ett träd i några månader. Bina kryper sedan in i kupan och börjar producera honung.
I projektets första fas gavs ett startbidrag på 1 000 traditionella kupor till biodlare i södra Darfur. Därefter hade odlarna ett gemensamt ansvar för bikuporna, från produktion till skörd.

Utbyte av erfarenheter
Genom projektet organiseras också regelbundna mässor, där man lär ut nya biodlartekniker och utbyter erfarenheter med varandra.

Biodling har blivit ett lukrativt yrke för både jordbrukarfamiljer och utsatta grupper som ungdomar, kvinnor, internflyktingar, och före detta soldater.

Även antalet biodlarföreningar i södra Darfur har ökat från cirka 60 stycken i maj 2011 till över 1 000 i mars 2012 – ett bevis på det stora intresset som finns bland befolkningen.

Uppskattningsvis gynnas runt 5 000 familjer av projektet.

Biodlingen i södra Darfur är ett exempel på hur ny teknik och samarbete mellan nationella och lokala organisationer kan generera arbetstillfällen, minska fattigdomen och främja mikro-företagande även i samhällen som står inför stora utmaningar.

Här kan du läsa mer om projektet ”the Honey Value Chain Project”.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter