I UNDP:s rapport "Fostering Democratic Societies in Africa" beskrivs en rad goda exempel och erfarenheter från processer mot demokrati i regionen.

10 april, 2012

Demokratiska processer – viktiga för utvecklingen i Afrika

Under senare årtionden har flera afrikanska stater genomgått radikala förändringar i styrelseskick och i dag har kontinenten det högsta antalet demokratier sedan 1960-talet. I rapporten ”Fostering Democratic Societies in Africa” beskrivs en rad goda exempel och erfarenheter från demokratiprocesser i Afrika. Bara under 2010 och 2011 genomfördes hela 40 val i Afrika och allt fler kvinnor tar nu plats i nationella parlament. Samtidigt som flera länder i regionen genomgår förändringsprocesser mot demokrati, social rättvisa och ekonomisk utveckling, finns dock stora utmaningar – inte minst vad gäller konflikter i kölvattnet av genomförda val.

I rapporten Fostering Democratic Societies in Africa, som producerats av UNDP:s regionala kontor för Afrika, beskrivs en rad goda exempel och erfarenheter från processer mot demokrati i regionen.

Så arbetar UNDP för att demokrati ska komma alla människor till del.

 

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter