02 april, 2015

”Elektricitet är livet”- Skola i Gaza får solpaneler

Bashir El Rayyes, en gymnasieskola för flickor, är en av de 398 skolor i Gazaremsan som drabbats av den nuvarande elkrisen. Sedan 2006 har Gaza stått inför en kronisk elbrist som förvärrats av den senaste krisen i området, och skadat både infrastruktur och Gazas enda kraftverk.

Omkring 70% av Gazas skolor arbetar idag dubbla skift för att rymma cirka 200,000 studenter på daglig basis. Skolor, akutmottagningar, förlossningsavdelningar och lokala företag har påverkats mest. Det nuvarande elunderskottet på 61% har resulterat i 8-12 timmar av dagliga elavbrott och påverkar hela Gazas befolkning.

”Elektricitet är livet”, säger Maha El Tawil, rektor vid Bashir El Rayyes. ”Många föräldrar har begärt att vi köper en generator men det var inte ett alternativ. Bränslet, om sådana finns, är för dyrt och en generator kommer att anstränga vår redan begränsade budget. Lägg till buller och miljöföroreningar. Vi behövde ett bättre alternativ.”

Gazaremsan har ett genomsnitt på 320 soldagar om året vilket gör förnybar energi till ett perfekt alternativ. UNDP, med medel från OPEC-fonden för internationell utveckling (OFID), erbjöd en hållbar energikälla för Gaza genom installation av solpaneler i skolor, sjukvårds- och vattenanläggningar som en del av projektet ”Renewable Energy Generation”.

Gymnasieskolan Bashir El Rayyes, som inhyser cirka 1,800 kvinnliga studenter under två skift, är en av de fyra skolor som gynnades av projektet. I Gaza, där nästan 41% av ungdomarna står inför kronisk arbetslöshet, är drivandet av Gazas skolor och förberedelsen inför arbetsmarknaden avgörande. Flickorna, de mest utsatta av Gazas ungdomar, riskerar ofta att avstå från skolan för att arbeta för att försörja sina familjer. Projektet är en del av UNDP:s stöd till den palestinska Solar Initiative, som syftar till att möta 30% av energikraven i det ockuperade palestinska territoriet med förnybara resurser till 2020.

Eleverna och lärarna på Bashir El Rayyes hoppas att klassrummen inte blir lika kalla och mörka denna vintersäsongen.

”Elbristen hindrade utbildningsprocessen, särskilt på vintern. Det var en utmaning för lärare och elever som var på plats under andra skiftet. Vi brukade undervisa i mörkret – utan att kunna läsa vad som stod på tavlan eller i böckerna,” förklarade Maha.

Efter att solpaneler installerades kan klassrum nu tändas under elavbrott, kopiering och fax fungerar och viktigast av allt kan eleverna ha datorkunskap utan att bli avbrutna av elavbrott.

”Ingen trodde någonsin att elbrist kunde lösas genom att använda vår egen energikälla – solen. Vi kommer till skolan varje dag och behöver inte oroa oss för att inte kunna använda mikrofonen, aktivera belysningen, eller ens ha tillfång till vatten. Detta projektet har reflekterat positivt på studenternas prestationer. Det är verkligen en exceptionell projekt genomförs på en exceptionell tid.” sammanfattade Maha.
Renewable Energy Generation-projektet kommer att förbättra försörjningen för cirka 107,000 personer, öka medvetenheten om ren energi och lägga grunden för energiomställning – spara pengar, skapa arbetstillfällen och skydda miljön.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter