14 augusti, 2015

Elisabet Dahlberg Frisk – koordinationsspecialist på landskontoret i Uganda

UNDP:s koordinationsspecialist på landskontoret i Uganda heter Elisabet Dahlberg Frisk. Här, på kontoret i Kampala, har hon sedan drygt två år jobbat med frågor som rör FN-reform och koordinering av FN-organisationer aktiva inom landet.

– När du jobbar med koordinering har du ett finger med i allt som händer gällande FN:s arbete i Uganda, det innebär att du verkligen kan agera spindeln i nätet mellan olika FN-organ eller andra partners. Som koordinationsspecialist innebär det att jag ”vet lite om mycket”, men tyvärr sällan får en chans att djupdyka i ämnesområden vilket jag ibland saknar. Å andra sidan arbetar jag mycket nära landskoordinatorn – den högst uppsatta på landskontoret – och FN:s landsteam, och får därmed en chans att vara med på möten och diskussioner på hög nivå och få en värdefull insikt i beslutsfattande och prioriteringar. En vanlig arbetsdag handlar mycket om att ha kontakt med en mängd kollegor från olika FN-organ om en rad olika frågor. Allt från tematiska frågor såsom mödradödlighet, ungdomsarbetslöshet och jämställdhet, men också frågor rörande analyser och humanitära frågor. Det är mycket möten, telefonsamtal och mail, men som tur var kommer jag ibland ut på fält.

Arbetet med millenniemålen i Uganda

Landskontoren arbetar med mycket mer än bara millenniemålen, men ett bra öga ser kopplingarna mellan allt i hållbar utveckling. I Uganda är det precis som i andra länder viktigt att se till den lokala kontexten;

– Här arbetar vi mycket med att skapa förståelse och kunskap kring de nya hållbarhetsmålen och att främja dess lokalisering i nationella planeringsinstrument. Vi har bland annat ordnat workshops med planeringsministeriet vilket lett till att Uganda blir ett av de första länderna i världen att integrera hållbarhetsmålen i sin nationella utvecklingsplan. Vi har även ordnat ett stort nationellt forum tillsammans med Ugandas utrikesdepartement där studenter, akademiker, den privata sektorn, utvecklingspartners och regeringsrepresentanter diskuterade Ugandas prioriteringar och utmaningar i relation till post 2015-agendan. I Uganda är det stort fokus på de mål som anses vara ”unfinished business” såsom millenniemål 5, minska mödradödligheten, där vi jobbar med frågor kring hur FN kan harmonisera våra insatser för att verkligen göra skillnad.

Vi har redan uppnått millenniemål 1, att halvera den extrema fattigdomen, även om det fortfarande är stora regionala skillnader. Sedan är det som sagt mycket problematiskt med millenniemålet om mödradödlighet, och tyvärr har dessutom förekomsten av hiv börjat öka igen (millenniemål 6).

Den internationella rollen

Med en bakgrund som civilekonom inom den privata sektorn har Elisabet tidigare arbetat för UNDP i Myanmar. Vad ser hon för skillnader med arbetet i Myanmar jämfört med i Uganda?

– När jag arbetade för UNDP i Myanmar var det fortfarande en militärregim och UNDP:s arbete gjordes i princip helt utanför statsapparaturen, vilket var problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv och också gjorde det svårt att tänka långsiktigt. Samtidigt arbetade vi med demokratifrågor på gräsrotsnivå vilket var mycket intressant! I Uganda arbetar vi istället väldigt nära regeringen och jag har kunnat bygga personliga relationer med flera nyckelpersoner därifrån. Att försöka främja principer om biståndseffektivitet och nationellt ägande är nog den del av jobbet som är roligast, även om det kommer med en del utmaningar.

Hur är det att som svenska arbeta för UNDP utomlands?

– I en internationell organisation blir din nationella identitet sekundär, så jag tänker sällan på att jag är svensk. Jag kan ibland få kommentarer och inse att jag som svensk är mer rättfram än vad som kanske är accepterat i en hierarkisk organisation – men då skyller jag på min svenskhet!

 

Sök bland nyheter