Familjeplanering bidrar till ekonomisk utveckling och gynnar dessutom kvinnor, familjer och samhällen i stort. Detta enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA:s, årliga rapport The State of World Population 2012. UN/Photo, Tim MacKulka

17 november, 2012

Familjeplanering en mänsklig rättighet som gynnar ekonomisk utveckling

Familjeplanering bidrar till ekonomisk utveckling och gynnar dessutom kvinnor, familjer och samhällen i stort. Detta enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA:s, årliga rapport The State of World Population 2012, som lanserades i London tidigare i veckan och i Stockholm på fredagen. Enligt rapporten, som i år fokuserar på familjeplanering, skulle tillgången till frivillig familjeplanering för alla invånare i världens utvecklingsländer minska kostnaderna för mödra- och barnahälsovård med över 11 miljarder dollar per år.Fördelarna med familjeplanering är dock inte bara ekonomiska. Familjeplanering gynnar kvinnor, familjer och samhällen runt om i världen.

— Familjeplanering är ett av de mest effektiva sätten att stärka kvinnor, säger UNFPA:s högsta chef Dr Babatunde Osotimehin. Kvinnor som använder preventivmedel är generellt friskare, bättre utbildade, har mer att säga till om i hushållet och i samhället och de är mer ekonomiskt produktiva. Kvinnors ökade deltagande i arbetslivet stimulerar också nationers ekonomier.

Framsteg och utmaningar
Vid toppmötet om familjeplanering i London i juli, utlovade givarländer och stiftelser tillsammans 2,6 miljarder dollar till familjeplanering för 120 miljoner kvinnor i utvecklingsländerna fram till år 2020.

Även utvecklingsländerna själva lovade att öka stödet.

Enligt rapporten behövs dock ytterligare fyra miljarder dollar varje år för att möta behovet av familjeplanering för de uppskattningsvis 222 miljoner kvinnor som saknar det.

Pengar är dock enbart en del av lösningen. För att säkerställa att varje människas rätt till familjeplanering förverkligas uppmanar rapporten också världens ledare att:

• Anta eller förstärka en rättighetsbaserad strategi för familjeplanering
• Säkra familjeplaneringens roll i den globala agendan för hållbar utveckling efter 2015
• Säkra jämlikhet genom att fokusera på marginaliserade grupper

— Familjeplanering är inte ett privilegium utan en mänsklig rättighet. Ändå är alltför många kvinnor – och män – förnekade denna rättighet”, säger Dr Babatunde Osotimehin. Löftet om att öka tillgången till familjeplanering, som vi gav i London i juli, kommer att förbättra livet för miljoner människor. När vi nu närmar oss 2015, när millenniemålen ska vara uppnådda, uppmanar jag alla världens ledare att bygga på detta momentum och göra frivillig familjeplanering en prioritet.

Här kan du ladda ned The State of World Population 2012: By choice not by chance – Family planning, human rights and development.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter