Demokrati, ekonomisk tillväxt och social rättvisa är alla centrala faktorer för en positiv utveckling i arabvärlden. UN/Photo UNHCR Duclos.

28 februari, 2012

Färsk UNDP-rapport undersöker vägen mot demokrati i arabvärlden

Demokrati, ekonomisk tillväxt och social rättvisa är alla centrala faktorer för en positiv utveckling i arabvärlden. Det framgår i en färsk UNDP-rapport som undersöker de möjligheter och utmaningar som flera av arabländerna just nu står inför.

Förutom att analysera den senaste utvecklingen i regionen och att lyfta kritiska framgångsfaktorer för en långsiktig demokratisk utveckling, syftar rapporten till att ge realistiska riktlinjer och praktisk råd som ska vara användbara i nationella reform-diskussioner.

Några av de utmaningar som tas upp i rapporten, visar att en lyckad demokratisk process i regionen bygger på att man lyckas komma till rätta med de ekonomiska problem som flera av arabländerna tampas med (regionen har till exempel den högsta arbetslösheten bland världens utvecklingsländer och trots att över 50 % av befolkningen bor på landsbygden så står jordbrukssektorn för en mycket liten del av ländernas inkomster).

Ökad social rättvisa och nya samhällssystem för politiskt ansvarsutkrävande är andra viktiga framgångsfaktorer som beskrivs i rapporten.

Har kan du ladda ned The Arab Development Challenges Report 2011.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter