17 november, 2011

Fattiga människor – mer sårbara för miljöhot

Ofta är det människor som redan är utsatta – på grund av fattigdom, ojämlikhet eller olika former av diskriminering – som drabbas hårdast av miljöförstöringar. Detta understryks i årets Human Development Report som lanserades den 2 november.

Smutsigt vatten, förorenad luft och bristfällig sanitet utgör därmed stora risker för fattiga då de saknar möjlighet och resurser att kunna hantera effekterna som miljöhoten medför.

Årets rapport fokuserar på hållbarhet och social rättvisa och visar på positiva samband mellan mänsklig och hållbar utveckling. Samtidigt varnar rapporten för att klimathotet riskerar att bromsa, eller till och med vända, den positiva utveckling som skett i många av världens fattiga länder de senaste åren.

Läs mer om den viktiga kopplingen mellan hållbar utveckling och social rättvisa. Ladda ned den fulla rapporten här eller beställ en svensk sammanfattning på info@undp.se

Klimatförändringen påverkar utvecklingen i världen på många sätt. Bland annat genom:

  • Översvämningar: Ett varmare klimat för med sig stigande havsnivåer, vilket leder till översvämningar. Vissa stater, som Maldiverna, riskerar till och med att försvinna helt under havsytan.
  • Brist på vatten: Krympande glaciärer leder inte bara till stigande havsnivåer utan också till större brist på rent dricksvatten. Enligt UNDP:s Human Development Report 2008 kan hundratals miljoner människor, framförallt i Centralasien, Kina och Indien, få brist på rent dricksvatten när Himalayas glaciärer smälter.
  • Minskad matproduktion: Ett varmare klimat påverkar regnmängd, temperaturer och tillgång till vatten för jordbruket. Därmed påverkas också tillgången till mat. Enligt vissa beräkningar skulle en ökning av temperaturen kunna innebära minskad avkastning med så mycket som 25 procent i Afrika söder om Sahara. För vissa, mer regnberoende, grödor kan avkastningen minska med upp till 50 procent.
  • Hälsorisker: Ett varmare klimat kan leda till att sjukdomar sprids till nya regioner. Flera hundra miljoner fler människor riskerar därmed att utsättas för malaria, en sjukdom som redan idag skördar 781 000 människoliv varje år.
  • Kollapsade ekosystem: Den biologiska mångfalden är hotad och många arter riskerar utrotning, såväl på land som i världens hav. Redan idag har ungefär hälften av världens korallrev drabbats av så kallad blekning, till följd av högre vattentemperatur.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter