09 april, 2012

Flera framsteg i arbetet för att nå millenniemålen

Betydande framsteg har gjorts i arbetet för att uppnå millenniemålen. Enligt färska siffror från Världsbanken nåddes till exempel fattigdomsmålet redan 2010.  Även delmålet om tillgång till dricksvatten är uppnått. Samarbete mellan FN:s olika organ, världens regeringar, näringslivet och det civila samhället är en viktig orsak till framgångarna, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.Vid en presskonferens om millenniemålen den åttonde mars presenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon de framsteg som skett.

Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom halverades redan under 2010. Nedgången har dessutom skett i alla världens regioner, inklusive Afrika där problemen är som allra störst.

Enligt Unicef och WHO har även andelen människor som saknar tillgång till dricksvatten halverats. Dessutom börjar idag ungefär lika många flickor som pojkar i grundskolan. Antalet dödsfall till följd av tuberkulos har vidare sjunkit med 40 procent och malariarelaterade dödsfall har sjunkit med nära en tredjedel.

Men mycket arbete återstår och skillnaderna mellan olika regioner är fortfarande stora, konstaterade FN:s generalsekreterare. Människor som lever i Afrika söder om Sahara och i Sahel-regionen är de mest utsatta och vattenbrist och utdragna livsmedelskriser tillhör de allvarligaste problemen. Hunger är dock inte ett specifikt problem för Afrika; omkring 200 miljoner barn är idag undernärda världen över.

Några av millenniemålen kommer inte att uppnås till 2015, men trots detta har arbetet gett flera lärdomar. Mätbarheten har förbättrats och därmed också ansvarsskyldigheten. Flertalet samarbetsprogram, som Every Woman, Every Child och Sustainable Energy for All, har varit framgångsrika och kommer att utökas.

Ban Ki-moon avslutade presskonferensen med att påpeka att endast genom samarbete mellan FN:s olika organ, världens regeringar, den privata sektorn och civilsamhället kan de kvarvarande utmaningarna mötas. Ett budskap han kommer fortsätta att föra fram i takt med att Rio+20-konferensen närmar sig.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter