04 mars, 2015

FN lanserar ”All In” initiativ för att stoppa aids bland ungdomar

I kampen mot hiv/aids har framstegen bland ungdomar halkat efter. I februari samlades världens ledare på ett FN-möte i Nairobi, Kenya, och lanserade ett globalt initiativ som syftar till att avsluta den näst vanligaste dödsorsaken bland unga människor över hela världen.

Medan stora framsteg har gjorts på nästan alla områden i responsen på humant immunbristvirus, har bara en av fyra barn och ungdomar under 15 år tillgång till livräddande behandling. Och dödsfall minskar enligt FN i alla åldersgrupper, utom bland 10-19 åringar.

”Barn och ungdomar bör vara de första att dra nytta av de framsteg vi har gjort för att utrota epidemin, inte de sista”, säger chefen för FN:s barnfond (Unicef), Anthony Lake vid lanseringen av en ny plattform för åtgärder för att få bättre resultat bland ungdomar genom att uppmuntra förändringar i politik och genom att engagera ungdomar i arbetet.

”All In” initiativet, som är ett partnerskap mellan UNAIDS [gemensamt FN-program mot hiv/aids] och Unicef, syftar till att nå ungdomar med hiv tjänster avsedda för deras specifika behov och att påskynda utvecklingen att avancera de globala ansträngningarna för att stoppa aidsepidemin till år 2030.

”Vi måste nå barnen vi missat och engagera alla una i ett försök att utrota aids bland ungdomar. I själva verket kan vi inte uppnå målet om en aidsfri generation utan dem,” sa Anthony Lake. Mer än 200 unga advokater och ledare från ungdomsrörelser var närvarande vid lanseringen av ”All In” i Nairobi den 17:e februari.

Nya hivinfektioner bland ungdomar minskar inte lika snabbt som bland andra åldersgrupper. Tonårsflickor påverkas mest. I Sydafrika blev till exempel mer än 860 flickor smittade med hiv varje vecka under 2013, jämfört med 170 pojkar.

”Hiv är den ledande dödsorsaken bland ungdomar i Afrika och unga kvinnor påverkas mest. Detta är en moralisk orättvisa. Jag uppmanar unga människor att leda ’All In’ rörelsen, tillsammans med FN, offentliga och privata partners, och länderna själva, för att avsluta aidsepidemin bland unga”, säger Michel Sidibé, verkställande direktör för UNAIDS.

Detta är också ett trängande fråga i Östasien och Stillahavsområdet. Thailand, till exempel, står inför en ny uppgång i hivfall, särskilt bland ungdomar, med 70% av alla fall av sexuellt överförbara infektioner som inträffar i åldersgruppen 15-24 år. Nya uppgifter som släpptes 2014 visade infektioner har ökat bland grupper av utsatta ungdomar, här inräknat de som är inblandade i sexarbete, de som lever med injektionsmissbruk, och unga män som har oskyddat sex med män.

Unicef Thailand använde denna data för att tala med regeringen om att minska åldern för hivtest till under 18 år, tillhandahålla utbildning för vårdpersonal att arbeta med utsatta ungdomar samt expanderar hivundervisningen i skolan. I december 2014 förändrades den officiella riktlinjen för hivtest i linje med dessa rekommendationer.

Samtidigt har UNAIDS nya påskyndade mål som ska uppnås senast 2020 för ungdomar, till exempel att minska nya hivinfektioner med minst 75%, minska aidsrelaterade dödsfall med 65% och nå en nollvision mot diskriminering. Att uppnå dessa mål skulle sätta världen på rätt spår mot att mindska antalet aids fall hos ungdomar till 2030 och utrota den globala aidsepidemin.

De flesta av de 2,1 miljoner ungdomar som levde med hiv under 2013 smittades för minst 10 år sedan, när deras mödrar var gravida, under förlossningen eller under de första månaderna i livet – i en tid då antiretrovirala läkemedel som kraftigt kan minska risken för hivsmitta inte fanns tillgängliga. Många diagnostiserades aldrig, och föll ur behandlings- och vårdprogram.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter