En kvinna i byn Ba Trang, i Vietnam, gör biomassabriketter som bland annat används för matlagning. Biomassan är tillverkad av jordbruksavfall och används ofta som ersättning för kol. Foto: UN/Photo, Kibae Park.

04 januari, 2013

FN: s generalförsamling utnämner 2014-2024 till årtiondet för hållbar energi för alla

Den 21 december utnämnde FN: s generalförsamling årtiondet 2014-2024 till ” the United Nations Decade of Sustainable Energy for All ”– och understryker därmed energifrågans vikt för hållbar utveckling och för nästa globala utvecklingsagenda.

Idag lever 1,3 miljarder människor utan el och 2,6 miljarder människor i utvecklingsländerna är beroende av traditionell biomassa för matlagning och uppvärmning. Genom att anta resolutionen bekräftar generalförsamlingen sin beslutsamhet att göra hållbar energi för alla till verklighet.

— Hållbar energi för alla är en förutsättning för att nå millenniemålen och för att öppna upp nya möjligheter för tillväxt och välstånd i alla världens länder. Det är också centralt för diskussioner om post-2015 agendan och de föreslagna nya utvecklingsmålen. Vi välkomnar generalförsamlingens initiativ och står redo att stödja medlemsstaterna och alla berörda parter för att göra hållbar energi för alla till verklighet, säger Mr. Kandeh Yumkella, generaldirektör för UNIDO och särskild representant för arbetet med hållbar energi för alla.

 

Läs mer om FN:s årtionde för hållbar energi för alla

 

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter