13 februari, 2015

FN uppmanar medlemsstaterna att öka finansieringen för utvecklingen efter 2015.

Världen har påbörjat den ”sista avgörande biten” inför post-2015 agendan och mot att säkra en hållbar framtid för alla. Det förklarade FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson tidigare i veckan, och tillade att det internationella samfundet äntligen har en chans att ge miljontals människor ett värdigt liv.

”Det finns stora förväntningar på att FN och dess medlemsstater kommer att vara en katalysator för att ange riktningen för transformativ förändring”, sa Jan Eliasson under måndagens debatt för genomförandet av post-2015 agendan.

”Ni, medlemsstaterna, är på upploppet av en historisk resa för att definiera innehållet i en ambitiös post- 2015 agenda.”

Jan Eliasson påminde delegaterna om att 2015 kommer erbjuda ”tre stora milstolpar” – den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering som ska hållas i Addis Abeba, Etiopien, i juli; post-2015 toppmötet i New York i september; och FN:s klimatkonferens i december i Paris.

Alteftersom dessa viktiga event närmar sig, fortsatte han, kommer medlemsstaterna pressas på svar om hur de planerar att leverera dessa ambitiösa mål.

”Det är tydligt att dagens finansiering och investeringsmönster inte räcker för leverera hållbar utveckling – även om de globala besparingarna faktiskt är tillräckliga för de aktuella behoven” förklarade Jan Eliasson. ”Det behövs mer internationellt samarbete på många fronter och på nya sätt att ändra hur vi finansierar utvecklingsarbete.”

I år avslutas FN:s millenniemål som världens ledare enades om 15 år sedan. Det har skett betydande framsteg för att uppfylla målen. Till exempel har den globala fattigdomen halverats i god tid innan 2015; i utvecklingsländer börjar nu 90 procent av barnen i grundskolan; antalet människor som saknar tillgång till förbättrat dricksvatten har halverats och kampen mot malaria och tuberkulos har visat resultat.

Men utmaningar kvarstår och med deadline för millenniesmålen i slutet av året kommer FN lansera en ny uppsättning mål, hållbarhetsmålen. Globalt är 73 miljoner unga människor utan arbete och många fler är fångade i exploaterande arbeten. Under de senaste åren föll mer än två och en halv miljon fler barn i rika länder i fattigdom, vilket innebär att siffran idag ligger på över 76 miljoner.

Precis som den biträdande generalsekreterarens vädjade även generalförsamlingens president, Sam Kutesa, om bättre finansiering av den nya agendan för att kunna öka ambitionen, bredden och omfattningen av de nya målen. Han varnade att ytterligare finansiering behövs för att utrota extrem fattigdom, varierade från 135 till 195 miljarder USD vartannat år, medan investeringar som krävs i kritiska infrastrukturprojekt såsom transport, energi, vatten och sanitet beräknas kosta mellan 5 och 7 trillioner USD per år. Det tydligt att de resurser som krävs är enorma och skulle behöva mobiliseras från alla källor – inhemska och externa till offentliga och privata.
”Den nya universella utvecklingsagendan representerar vårt kollektiva engagemang för mänskligheten och planeten” säger Sam Kutesa.

”Tillsammans måste vi göra allt i vår makt för att formulera och komma överens om ett ramverk för utveckling och internationellt samarbete, som förbättrar vardagen för människor över hela världen, och skyddar miljön.”

Taggar: , ,

Sök bland nyheter