06 januari, 2015

FN berömmer länder som uppnått hungerminskning före deadline

För att hedra deras enastående framsteg i kampen mot hunger har 13 länder lovordads av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) för att ha uppnått målen för matsäkerhet före slutdatumet 2015 och uppmanas att fortsätta arbeta för att avsluta lidandet för 805 miljoner människor som fortfarande uthärdar kronisk undernäring.

Brasilien, Kamerun, Etiopien, Gabon, Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Filippinerna och Uruguay är de senaste i en växande lista över länder som gjort stora framsteg i kampen mot undernäring.

”En måste övervinna stora utmaningar i svåra globala ekonomiska förhållanden och politiska miljöer. Du har visat vilja och mobiliserat medlen,” sa FAO s generaldirektör José Graziano da Silva när han tilldelade diplom till regeringstjänstemän från ovanstående nationer vid en ceremoni i FAO s högkvarter i Rom.

Länderna har erkänts för att tidigt ha uppnått millenniemål 1- hunger målet att halvera antalet hungrande till 2015 – eller det strängare 1996 World Food Summit (WFS) målet att halvera det absoluta antalet hungriga människor till 2015.

Enligt FAO har Etiopien, Gabon, Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauretanien, Mauritius, Mexiko och Filippinerna har nu nått millenniemål 1, hungermålet, medan Brasilien, Kamerun och Uruguay har också uppnått det mer ambitiösa WFS målet att halvera antalet hungriga 2015.

För att fortsätta på denna väg är det viktigt att ”förbättra kvaliteten och effektiviteten i livsmedelssystem, främja landsbygdsutveckling, öka produktiviteten, höja inkomsterna på landsbygden, förbättra tillgången till mat, och stärka den sociala tryggheten”, säger Graziano da Silva .

FN State of Food Insecurity in the World (SOFI) rapporten som släpptes tidigare under 2014, identifierade flera faktorer för att minska hungern och omvandla politiska åtagande till handling.

Rapporten noterade att Brasilien har lagt bekämpning av undernäring främst på den politiska dagordningen med lanseringen av Zero Hunger programmet 2003, vilken presenterade åtgärder för socialt skydd, t.ex. kassaöverföringar till de fattiga och till nationella skolmåltider.

I flera länder – däribland Etiopien, Gabon, Gambi , Mauretanien, Mauritius, och Filippinerna – är uppnåendet av millenniemålen kopplat till den ekonomiska tillväxten och den politik som införts av regeringar under de senaste två decennierna.

Kamerun uppnådde intressant nog WFS målet trots flera hindrande faktorer, inklusive ömtåliga politiska och säkerhetsmässiga förhållandena i grannländerna och frekvent torka och översvämningar.

WFS Målet sattes 1996, då 180 nationer möttes i Rom för att diskutera sätt att utrota hunger. Millenniemålen fastställdes av det internationella samfundet efter antagandet av FN:s millenniedeklaration utav FN:s generalförsamling i september 2000.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter