Människor som drabbats av översvämningar i Pakistan.

12 februari, 2014

Förebygg katastrofer för hållbar utveckling

Naturkatastrofer drabbar miljontals människor världen över, bromsar upp utvecklingen och försvårar arbetet med millenniemålen. Katastrofförebyggande arbete bör därför ha en central roll i den nya utvecklingsagendan efter 2015, argumenterar UNDP och en rad andra organisationer.

De senaste 20 åren har nära 4,5 miljoner människor drabbats av naturkatastrofer och runt 1,3 miljoner människor har mist livet.

Katastroferna innebär dessutom enorma ekonomiska förluster, samtidigt som de bromsar upp framstegen inom millenniemålsarbetet.

Till följd av Tsunamin 2004 beräknas till exempel andelen extremt fattiga människor i Aceh-provinsen, Indonesien, gått från 30 till 50 procent.  Och i jordbävningen 2008 i Sichuan, Kina, förstördes 7 000 klassrum.

Katastrofförebyggande arbete är därför avgörande för hållbar utveckling.

Bättre planering av användningen av land förbättrar till exempel matproduktiviteten och stärker hållbarheten. Och genom att bygga skolor som kan stå emot jordbävningar kan sårbara länder och regioner skydda sina barn och deras utbildning.

Läs mer om vikten av katastrofförebyggande arbete i post-2015 agendan i Disaster risk reduction makes development sustainable.

 

Effekter av naturkatastrofer…

  • Översvämningskatastrofen 2010 i Pakistan drabbade över 20 miljoner människor. Hela 20 procent av landet var översvämmat.

 

  • Jordbävningen i Haiti i januari 2010 dödade över 200 000 människor på bara några sekunder.

 

  • Torkan i Östafrika under 2010 och 2011 var den värsta på årtionden och ledde till akuta livsmedelskriser i sex länder. I Somalia mista nära 250 000 människor livet.

 

  • Dessutom beräknas de mindre lokala naturkatastroferna – som inte får samma synlighet i media – drabba de allra fattigaste hårdast.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter