01 februari, 2012

Frukostseminarium om energi, fattigdom och hållbar utveckling

Hur ser egentligen kopplingen mellan energi och fattigdomsbekämpning ut? Vad krävs om vi ska kunna öka tillgången till energi utan att ytterligare bidra till växthuseffekten och hur kan vi gemensamt skapa en ”grönare” ekonomi? På fredagen den 10 februari anordnar UNDP tillsammans med UNEP ett frukostseminarium med fokus på energifrågans roll för en långsiktig hållbar utveckling.Hållbara energilösningar har under senare år varit en central utvecklingsfråga och nyligen utropade FN:s generalsekretrerare Ban Ki-moon 2012 till International year of Sustainable Energy for all.

Därmed sätts fokus på de drygt 1,4 miljarder människor runt om i världen som saknar tillgång till elektricitet – något som avsevärt begränsar deras möjlighet att ta sig ur fattigdomen.

Ökad tillgång till energi är en absolut nödvändighet om vi ska kunna nå millenneimålen och energifrågan väntas få stort utrymme i sommarens FN-konferens om hållbar utveckling – Rio +20.

FN:s utvecklingsprogram UNDP bjuder tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP in till ett frukostseminarium där Eric Usher, specialist på klimat- och energifinansiering på UNEP, och Martin Krause, som leder UNDP:s energi- och miljöarbete i Asien, ger sin syn på energifrågans roll när det gäller att skapa långsiktigt hållbar utveckling.

Under seminariet presenterar Eric Usher tankarna bakom generalsekretarens initiativ och beskriver UNEP:s arbete för att hjälpa länder att anpassa sin energisektor till förnyelsebara och ”grönare” energikällor.

Martin Krause kommer därefter att presentera UNDP-rapporten ”Towards an ’Energy Plus’ Approach for the Poor”, baserat på en utvärdering av 17 energiprojekt i Asien.

Rapporten visar att tillgång till energi inte är tillräckligt för att lyfta människor ur fattigdom utan att det dessutom krävs specifika insatser vad gäller hälsa, utbildning och inkomstgenerering.

Det kommer också att finnas tid för frågor och diskussion.


Seminariet hålls på engelska – Välkomna!

Datum: Fredagen den 10 februari

Tid: kl. 09:00 – 10:30 (frukost serveras från 08:30)

Plats: Drottninggatan 33, mitt emot Kulturhuset

Anmäl dig här senast den 8 februari.

För ytterligare information: monica.lorensson@undp.org, telefon 0768-83 96 56

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter