FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. UN/Photo, Evan Schneider.

24 oktober, 2012

Generalsekreteraren på FN-dagen: Låt oss stå upp för FN:s ideal

Idag på FN-dagen uppmanar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon oss alla att leva upp till vårt engagemang för en bättre värld. ”FN är inte bara en mötesplats för diplomater” säger han i sitt budskap för dagen.

Ban Ki-moon betonar vikten av att arbeta tillsammans och inte ge upp:

— FN är inte bara en mötesplats för diplomater. FN spelar också en viktig roll som fredsbevarare, hjälper till att tillhandahålla mediciner, ger stöd åt flyktingar och deltar i arbeten med att bygga upp fungerande rättssystem.

När vi genomför vårt globala uppdrag förlitar vi oss på en mängd samarbetspartners.

Icke-statliga organisationer, forskare, akademiker, filantroper, religiösa ledare, företagsledare och engagerade medborgare är avgörande för vår framgång.

Ingen enskild ledare och inget enskilt land kan göra allt. Men var och en av oss kan göra något.

— Låt oss, idag på FN-dagen, bekräfta vårt individuella engagemang och vår kollektiva beslutsamhet att leva upp till de ideal som finns uttryckta i FN-stadgan och därmed bygga en bättre värld för alla.

Här kan du läsa FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moons, uttalande i sin helhet.

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter