Global Partnership for Oceans är ett globalt initiativ för gemensamma ansträngningar för att skydda världens hav. UN/Photo Eskinder Debebe

28 februari, 2012

Globalt partnerskap ska skydda världens hav

Utsläpp, överfiske, exploatering av kustområden samt klimatförändringen är alla företeelser som skadar världens hav. För att uppmärksamma problemen och samtidigt mobilisera gemensamma ansträngningar för att skydda våra hav har en global koalition, Global Partnership for Oceans, skapats.

Global Partnership for Oceans, som består av regeringar, internationella organisationer, enskilda organisationer och privata aktörer, träffades nyligen i Singapore.

Syftet med mötet var bland annat att identifiera hållbara lösningar för de regeringar, industrier och grupper som är beroende av haven för olika ändamål. Till exempel diskuterades hur regeringar ska kunna hitta hållbara strategier för fiskenäringen samt hur man ska arbeta med marina skyddsområden.

Här kan du läsa mer om initiativet.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter