Jordbävningskatastrofen på Haiti för två år skördade tusentals liv och skapade en enorm förödelse. Återuppbyggnadsarbetet pågår fortfarande, bland annat med stöd från UNDP. UN/Photo Marco Dormino.

11 januari, 2012

Haiti två år efter jordbävningen: UNDP prioriterar återuppbyggnad och jobbskapande åtgärder

Två år efter jordbävningskatastrofen på Haiti har UNDP:s insatser för att återuppbygga samhället bland annat bidragit till att mer än fem miljoner kubikmeter mark rensats från rasmassor och till att fallfärdiga hus rivits för att öka säkerheten för de boende.

Ett viktigt fokus för UNDP:s arbete har varit att se till att människor får möjlighet att återgå till en trygg och fungerande vardag. Det innebär bland annat att det finns en fungerande infrastruktur med hus, gator, vägar och torg samt att människor har möjlighet att försörja sig.

I staden Léogâne har UNDP, tillsammans med lokala myndigheter samt flera FN-organ och internationella samarbetspartners, till exempel säkerställt att upprensat bråte kunnat återvinnas för att användas i byggandet av nya trottoarer, trappor och torg.

”Cash for work” blir ”cash for production”
En stor del av upprensningen och återuppbyggnadsarbetet har utförts av haitierna själva och sedan jordbävningen har över 300 000 tillfälliga jobb skapats med stöd från UNDP:s program ”cash for work”.

Det har i sin tur inneburit att  fler än 60 000 familjer fått möjlighet till försörjning. Hela 40 procent av de som anställts inom ramen för programmet är kvinnor.

UNDP har också bidragit till att 2 700 haitier fått grundläggande utbildning inom olika yrkesområden som är kritiska för landets återuppbyggnad och framtida utveckling, såsom rätts- och polisväsendet, samt byggnads- och konstruktionsbranschen.

Utbildningen inkluderar också träning för att förhindra och förebygga framtida katastrofer.

Upprensnings- och återuppbyggnadsarbetet fortsätter men cash for work-konceptet har nu ersatts av ett mer prestationsbaserat system där arbetarna får betalt utifrån hur mycket rasmassor de rensar. Det mer resultatbaserade belöningssystemet ger möjligheter för haitierna att tjäna mer pengar samtidigt som resultatet blir bättre.

Fler jobb behövs
Redan innan jordbävningen var arbetsmarknadssituationen på Haiti i kris, vilket naturligtvis förvärrades av katastrofen, och i dag är över 60 procent arbetslösa.

Då hela 80 procent av landets invånare lever under fattigdomsgränsen har UNDP även fokuserat på att få igång den privata arbetsmarknaden. Genom mikrolån stöder UNDP bland annat lokalt förankrade organisationer och småföretag så att de kan försörja sig.

 

Kortfakta

  • Över 200 000 människor beräknas ha omkommit till följd av jordbävningskatastrofen som drabbade Haiti den 12 januari 2010.
  • Omkring 300 000 byggnader skadades eller totalförstördes, vilket bidrog till att tusentals människors förlorade sina hem samt möjligheter till arbete.
  • Redan innan jordbävningen led Haiti stora humanitära brister och en stor del av befolkningen saknade tillgång till rent vatten och sjukvård, något som förvärrades av katastrofen.
  • Direkt efter katastrofen gick mycket av den internationella hjälpen till akuta humanitära insatser som akutsjukvård och insatser för att förbättra tillgången till vatten och sanitet samt att skapa tillfälligt boende. Psykosocialt stöd samt inkomstskapande aktiviteter har också utgjort en viktig del av katastrofhjälpen.

 

Läs mer om UNDP:s insatser för att stödja arbetet med att återuppbygga samhället på Haiti.

 

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter