Mariama Williams och Sakiko Fukuda-Parr vid seminariet ”Beyond GDP and global statistics: How to measure real development".

24 maj, 2013

Hur mäter vi verklig utveckling?

Ni som missade UNDP:s och Dag Hammarskjöld Fondens post-2015 seminarium ”Beyond GDP and global statistics: How to measure real development” kan titta på det här.

Vad vi mäter och hur vi mäter det är nära sammankopplat med hur vi definierar utveckling.

Under frukostseminariet torsdagen den 16 maj diskuterade Sakiko Fukuda-Parr och Mariama Williams globala mätinstrument i den nya utvecklingsagendan efter 2015.

Se Sakiko Fukuda-Parr:

Se Mariama Williams:

Om deltagarna
Sakiko Fukuda-Parr är utvecklingsekonom och arbetar som professor i internationella frågor på New School. Hon är delaktig i ett forskningsprojekt om millenniemålen,“The Power of Numbers”, och hon har en rad åtaganden inom FN.

Mariama Williams, PhD, är forskare vid South Centre – en mellanstatlig organisation för utvecklingsländer – och styrelseledamot för Dag Hammarskjöld Foundation. Hon har tidigare haft åtaganden inom både UNIFEM (idag UN Women) och WTO.

Om seminariet
Seminariet är en del av en serie om post-2015 agendan som arrangeras gemensamt av Dag Hammarskjöld Foundation och UNDP:s nordiska kontor.

Nästa seminarium arrangeras under den årliga Almedalsveckan på Gotland och är ett rundabordssamtal mellan politiska representanter om Sveriges prioriteringar i post-2015 agendan.

Seminarieserien fortsätter i Stockholm till hösten. Mer information kommer!


Här hittar du publikationer från Dag Hammarskjöld Fonden och senaste nytt från högnivåpanelen för Post-2015.

Läs mer...

… om millenniemålen och den nya utvecklingsagendan

… om de tematiska och nationella konsultationerna

… om högnivåpanelen

Vad tycker du är viktigt i den nya utvecklingsagendan?
Gör din röst hörd!

Vad säger Sida och UD om post-2015?

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter