Några valarbetare stämmer av röstlistor och valsedlar under parlamentsvalet i Östtimor i juli 2012. Foto: UN/Photo Martine Perret.

15 september, 2012

Idag uppmärksammas Internationella Demokratidagen

Idag, den 15 september, uppmärksammas FN: s internationella dag för demokrati. Tanken med dagen är att öka allmänhetens medvetenhet om demokrati och en rad aktiviteter och evenemang pågår runt om i världen. Ett demokratiskt styrelsesätt förutsätter ett starkt civilsamhälle, självständiga domstolar, fri press samt valda parlament. Demokratier har alltså gemensamma drag, men det finns ingen enskild modell.

FN strävar efter att uppnå sina mål om fred, mänskliga rättigheter och utveckling – och anser att mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen bäst skyddas i demokratiska samhällen.

All verksamhet som utförs av FN för att stödja regeringar i sitt demokratiarbete genomförs i enlighet med FN-stadgan och endast på särskild begäran av de berörda medlemsstaterna.

Den internationella demokratidagen firades för första gången 2008.

Årets tema
Temat för internationella demokratidagen 2012 är demokratiutbildning – en förutsättning för långsiktigt hållbar demokrati.

Alla medborgare världen över måste fullt ut förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Frågor som: ”Varför ska jag rösta?”, ”Hur kan jag påverka min regering?”, ”Vad kan jag förvänta mig av de folkvalda i mitt land?” och ”Vilka är mina konstitutionella rättigheter?” måste uppmärksammas av medborgerliga institutioner, i den fria pressen och i klassrummet.

Bara genom utbildade medborgare kan en hållbar demokratisk kultur uppstå.

UNDP:s demokratiarbete
Det finns idag fler demokratiskt valda regeringar i världen än någonsin tidigare. Trots det saknar fortfarande många människor grundläggande politiska rättigheter och tillgång till sjukvård och utbildning.

Och det är de fattigaste – med minst tillgång till politisk makt och inflytande – som drabbas hårdast. UNDP arbetar för att demokratin ska komma alla människor till del – även de fattigaste. Bland annat genom att stödja demokratiska val och övergångar, arbeta för ökad rättssäkerhet samt stärka de demokratiskt valda myndigheterna.

Läs mer om Internationella demokratidagen 2012

Läs också mer om UNDP: s demokratiarbete och personliga berättelser från bland annat Kirgizistan, Laos och Georgien.


UNDP:s stödjer nya demokratier genom att:

  • Stärka parlament med rådgivning, resurser och medling
  • Ge stöd vid val genom utbildning, registrering av väljare, administration m.m
  • Arbeta för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter
  • Öka tillgången till information för alla invånare
  • Stödja decentralisering av makten genom att stärka lokala myndigheter och landsbygdsutveckling
  • Förbättra offentlig administration och bekämpning av korruption

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter