Inget bindande avtal efter klimattoppmötet i Durban.

14 december, 2011

Inget bindande avtal efter klimatmötet i Durban

Förhandlingarna under klimattoppmötet i Durban, Sydafrika, ledde inte till något rättsligt bindande avtal för att begränsa utsläppsnivåerna av växthusgaser. Däremot enades medlemsländerna om en färdplan för ett bindande avtal framöver.

Det såg länge ut som om förhandlingarna under klimattoppmötet i Durban inte skulle resultera i någon global överenskommelse om utsläppsminskningar. Efter hårda förhandlingar på övertid lyckades man dock klubba igenom en kompromiss.

Kompromissen innebär att man med ytterligare en period räddar kvar Kyotoprotokollet. Detta samtidigt som en nytillsatt kommitté under fyra år ska arbeta fram ett nytt klimatavtal som ska omfatta alla världens stora utsläppsländer.

En viktig aspekt i en framtida överenskommelse blir att se till att alla länder har samma rättsliga krav på sig att minska sina utsläpp. En förhoppning är också att USA som, på grund av starka inrikespolitiska krafter, aldrig undertecknade Kyotoavtalet, ska ändra i sin hållning.

Fler viktiga frågor diskuterades
Vid sidan om frågan om minskade koldioxidutsläpp pågick även diskussioner i Durban kring vatten, den globala skogsskövlingen samt behovet av att tillgängliggöra miljöteknik för fattiga länder.

Att arbeta brett med insatser för att minska miljöförstöringen och förhindra effekterna av klimatförändringen är avgörande för att millenniemål 7 – som handlar om att säkra en miljömässigt hållbar utveckling – ska kunna uppnås.

Stora utmaningar kvarstår vad gäller minskade koldioxidutsläpp.

Här kan du läsa mer om klimatkonferensen i Durban.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter