Kevin Watkins vid tisdagens Kapuscinski-föreläsning. Foto: Elias Radelius.

08 mars, 2013

Inkluderande tillväxt skapar mänsklig utveckling

Näringslivets viktigaste bidrag till utveckling är att skapa arbeten, lobba för bättre utbildning i de länder de verkar samt utmana andra företag att ta större socialt ansvar. Det sa Kevin Watkins, från Brookings Institution, på Handelshögskolan i Stockholm i tisdags.

Kevin Watkins pratade också om vikten av att fokusera på jämlikhet i nästa utvecklingsagenda.

— Vad millenniemålen har gjort är att sätta ljuset på fattigdomen och skapa incitament för att arbeta mot gemensamma mål. Vad nästa uppsättning utvecklingsmål, efter 2015, måste fokusera på är de ojämlikheter som kvarstår mellan rika och fattiga människor, sa han.

Kevin Watkins var huvudtalare på föreläsningen “Inclusive Capitalism – dilemmas and ways forward” som UNDP, tillsammans med EU-kommissionen och Handelshögskolan, arrangerade under tisdagen.

I den efterföljande paneldebatten deltog representanter från Handelshögskolan, SNS (Centre for Business and Policy Studies) och näringslivet, som diskuterade näringslivets roll i utvecklingen.

Se den inspelade föreläsningen här

Föreläsningen var en del i Kapuscinski-serien (Kapuscinski Lectures) – ett samarbete mellan EU-kommissionen och UNDP. Kapuscinski-serien fokuserar på utvecklingsfrågor och startade 2009.

Huvudtalare och panel

Huvudtalare:
Kevin Watkins, verksam på Brookings Institution och nyligen utsedd chef för Overseas Development Institute (ODI). Tidigare ledde han arbetet med UNDP:s Human Development Reportoch UNESCO’s Education for All Global Monitoring Report.

I panelen:
Marianne Barner, Senior Advisor Sustainability, IKEA Group

Christina Båge-Friborg, Non-financial auditor/CSR Advisor, Sandvik AB
Karin Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Atlas Copco
Mia Horn af Rantzien, Chief Executive Officer, SNS – Centre for Business and Policy Studies
Lin Lerpold, Associate Professor and Associate Dean, Stockholm School of Economics and Sustainability Research Group
Örjan Sjöberg, Professor, Stockholm School of Economics

 

Moderator:
Susanne Sweet, Associate Professor, Stockholm School of Economics and Chair Sustainability Research Group

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter