Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor UN PHOTO ALBERT GONZÁLEZ FARRAN

25 november, 2013

Dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och får konsekvenser inte enbart för de utsatta kvinnorna, utan också för fattigdomsbekämpning, fred och säkerhet. 

Sedan 1999, då dagen mot kvinnovåld inrättades, har den uppmärksammats den 25 november varje år.

Men redan 1993 antog man deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor.

”Våld mot kvinnor och flickor är inte acceptabelt. Bättre lagar och tillämpning behövs”, säger Helen Clark, högsta chef för UNDP.

Helen Clark uppmanar till bättre samarbete mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter och regeringar, det civila samhället samt internationella partners, för att ta itu med de grundläggande orsakerna till våld mot kvinnor.

”Våld mot kvinnor och flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Idag på den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – och alla andra dagar – måste vi skapa lösningar för att dessa brott mot de mänskliga rättigheterna ska upphöra”, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women.

Delta i global kampanj mot kvinnovåld

I samband med internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor har FN sjösatt kampanjen, UNiTE to End Violence Against Women, som UNDP står bakom.

Syftet med kampanjen är att sprida kunskap och stödja arbetet mot våld mot kvinnor och sträcker sig mellan den 25 november och den 10 december.

Du kan också delta i den globala kampanjen!

Bland annat genom att visa ditt stöd på Facebook och Twitter. Följ det globala samtalet på #orangeurworld #16days och #ViolenceagainstWomen

 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor:

 

Läs mer om UNDP:s arbete för att stärka kvinnors ställning.

Läs hela uttalandet från UNDP här.

Läs hela uttalandet från UN Women här.

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter