OHCHR_HR DAY

10 december, 2013

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Idag uppmärksammas internationella dagen för mänskliga rättigheter världen över – något som gjorts den 10 december varje år sedan 1950. FN:s generalsekreterare manar till ökade ansträngningar för att främja och skydda alla människors rättigheter och värdighet.

”Att främja mänskliga rättigheter är ett av FN:s huvudsakliga syften och arbetet har pågått sedan organisationen grundades. Då, som nu, är nyckeln till framgång den politiska viljan i medlemsstaterna”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon idag.

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna – som fastställer alla människors lika värde och rättigheter – antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna intensifierades ytterligare när FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter inrättades 1993. Detta gjordes som en följd av världskonferensen om mänskliga rättigheter i Wien tidigare samma år.

”När vi nu firar 20-årsdagen av Wiendeklarationen, låt oss öka våra ansträngningar för att leva upp till vårt kollektiva ansvar att främja och skydda alla människors rättigheter och värdighet”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon idag.

På internationella dagen för mänskliga rättigheter passar också generalsekreteraren på att hylla Nelson Mandela.

”Nelson Mandelas  bortgång har medfört en enorm sorg, men hans livslånga engagemang för mänsklig värdighet, jämlikhet, rättvisa och medkänsla tjänar som inspiration när vi fortsätter att bygga en värld med mänskliga rättigheter för alla”.

Läs hela generalsekreterarens uttalande.

Läs mer om internationella dagen för mänskliga rättigheter 2013.

Läs mer om mänskliga rättigheter och millenniemålen.

Taggar: , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter