Millenniemål 1

17 oktober, 2013

Internationella dagen för utrotning av fattigdomen

Den extrema fattigdomen dödar fler barn, ungdomar och vuxna än något krig. Idag uppmärksammas ”Världsfattigdomsdagen” för att öka medvetenheten om behovet av att utrota fattigdomen i världens alla länder.

Den internationella dagen för utrotning av fattigdomen (International Day for the Eradication of Poverty) har uppmärksammats varje år sedan 1993.

Årets fokus är att ”arbeta tillsammans mot en värld utan diskriminering, genom att bygga på erfarenheter och kunskap från människor som lever i extrem fattigdom”.

Fattigdomsbekämpning utgör en central del av millenniemålen – där millenniemål 1 handlar om att utrota den extrema fattigdomen och hungern – men också av nästa utvecklingsagenda efter 2015.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger idag såhär:

”Om vi ska kunna förverkliga den framtid vi vill ha för alla måste vi höra, och lyssna på, de marginaliserade… Tillsammans kan vi bygga en hållbar värld med välstånd och fred, rättvisa och jämlikhet – ett värdigt liv för alla”.


Läs mer om Internationella dagen för utrotning av fattigdomen

Läs mer om UNDP:s fattigdomsarbete

Läs mer om millenniemål 1

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter