08 mars, 2015

Internationella kvinnodagen

Meddelande från Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram
Internationella kvinnodagen
8 mars 2015

Den här veckan firar FN:s kvinnokommission 20-årsdagen av Pekingdeklarationen och dess handlingsplan, som fortsätter att vara världens bästa plattform för att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors ställning. Översynen av denna visionära plan, som antogs vid den fjärde internationella kvinnokonferensen 1995, ger ett tillfälle att fira världens framsteg mot att säkerställa rättigheter och möjligheter för kvinnor och flickor, och samtidigt att förnya och vitalisera åtaganden för att uppnå jämställdhet.

Ett av de viktigaste resultaten från handlingsplanen har varit ett tydligt erkännande av att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Sedan konferensen i Peking 1995, då 17 000 deltagare och 30 000 aktivister samlades för att uttrycka och visa sitt stöd för jämställdhet och kvinnors egenmakt, har erkännandet ökat för att jämställdhet, förutom att vara en mänsklig rättighet, också är kritiskt för mänsklig utveckling. Om kvinnor och flickor inte till fullo kan förverkliga sina rättigheter och ambitioner på livets alla områden, kommer utvecklingen hämmas.

Tjugo år senare kan vi se både framsteg och utmaningar i de tolv kritiska områden som anges i handlingsplanen från Peking. Jämn könsfördelning i grundskolan har uppnåtts, men andelen som går klart skolan såväl som utbildningskvaliteten är inte hög i alla länder. Fler kvinnor har valts till ett offentligt ämbete – ca 21 % av världens parlamentariker är kvinnor, att jämföra med cirka 11 % 1995 – men vi är fortfarande långt ifrån paritet. Fler kvinnor än någonsin tidigare är ute i arbetslivet, men kvinnor tjänar i allmänhet mindre än män och bär en oproportionerlig börda för obetalt omsorgsarbete – i både rika och fattiga länder- som berövar dem tid för värdefull sysselsättning såsom att tjäna sin egen inkomst, få nya färdigheter och delta i det offentliga livet. Och medan fler lagar finns för att skydda kvinnor från våld, fortsätter sexuellt och könsbaserat våld att inträffa på alla kontinenter och i alla länder och når ofta fasansfulla nivåer under krig och konflikter.

Lyckligtvis finns det nu uppmuntrande tillfälle att inte bara förnya löften i Peking, utan att också hantera frågor som inte var i rampljuset 1995, såsom behovet av att säkerställa kvinnors deltagande i att möta klimatförändringar, skapa fred och säkerhet, och hjälpa sina länder återhämta sig från kriser. Dessa frågor är centrala för UNDP:s ansträngningar att hjälpa partnerländerna att bygga motståndskraft och upprätthålla utvecklingsresultat. Genom att främja jämställdhet och stärka kvinnors ställning som förändringsagenter och ledare i de utvecklingsprocesser som formar deras liv, förutser UNDP en mer inkluderande, hållbar och motståndskraftig värld.

Idag är internationella kvinnodagen som i år ägnas åt temat ”Empower Women, Empower Humanity – Picture It!”. Gör mig sällskap i att stödja denna uppmaning att uppfylla de löften som gavs i Peking för 20 år sedan och att förverkliga en värld där varje kvinna och flicka har möjlighet att uppfylla sin potential och har lika rättigheter och status.

Helen Clark är administratör för FN:s utvecklingsprogram och fd premiärminister i Nya Zeeland

Taggar: , ,

Sök bland nyheter