Jordbruksinvesteringar idag kan förebygga livsmedelskriser imorgon. UN/Photo, John Isaac.

12 november, 2012

Jordbruksinvesteringar idag förebygger livsmedelskriser imorgon

Extrema väderförhållanden – så som kraftiga regn eller långa torrperioder – kan få förödande konsekvenser för fattiga bönders försörjningsmöjligheter. I Kenya bidrar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, till att hjälpa bönder att bygga upp en motståndskraft mot dåligt väder och på så sätt undvika framtida kriser.För en dryg månad sedan, i början av oktober, inleddes regnperioden i Kenya och Mwingi – en region i östra delen av landet – arbetar nu över 5 000 hushåll med att bygga terrasser på sina åkrar.

Arbetet ingår i ett FAO-projekt som bland annat går ut på att bönderna i regionen hjälps åt att bygga terrasser och dammar för att på så sätt vara bättre förberedda inför nästa torrperiod.

Terrasserna ska samla upp regnvattnet så att det kan användas för bevattning.

Tillsammans bygger bönderna också enklare dammar.

I utbyte mot sitt arbete får bönderna i regionen kuponger som kan lösas in mot livsmedel och byggnadsmaterial.

Detta hjälper till att motverka att fattiga bönder arbetar åt rikare under regnperioden – något som gör att deras egna gårdar försummas.

— Arbetet som bönderna utför på sina egna åkrar gör att de kan hålla undan torkan och snabbt komma på fötter igen efter en längre torrperiod. Genom att bygga upp motståndskraft mot extrema väderförhållanden idag, så undviker vi kriser imorgon, säger Dan Rugabira, representant för FAO i Kenya.

Idag är utsädet i regionen i stort sett slut och höga livsmedels- och bränslepriser tvingar familjer att äta färre måltider om dagen eller att sälja sin boskap.

Samtidigt är livsmedelssituationen i östra Kenya inte lika allvarlig som i många andra delar av landet.

— Den här typen av projekt är särskilt viktiga just nu, förklarar Dan Rugabira. Eftersom familjerna kan byta sina kuponger mot husgeråd eller mat – samtidigt som de bygger upp den infrastruktur som behövs för att kunna förbättra sin motståndskraft – är de bättre förberedda nästa gång det blir torka.

Här på fao.org kan du läsa mer om projektet.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter