Några jordbrukare hjälps åt att skörda vete i Badakhstan, Afghanistan. UN/Photo, WFP.

15 oktober, 2012

Jordbrukskooperativ – fokus för världshungerdagen

Imorgon, tisdag den 16 oktober, uppmärksammas Världshungerdagen (World Food Day). Årets tema fokuserar på jordbrukskooperativets roll för att uppnå en värld utan hunger. Jordbrukskooperativ förser idag över 100 miljoner människor med arbete och bidrar därigenom till en förbättrad livsmedelsförsörjning.

Varje år den 16 oktober uppmärksammas Världshungerdagen världen över.

Dagen sammanfaller med det datum då FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) grundades (år 1945) och syftet är att öka medvetenheten om hunger- och fattigdomsfrågor.

Idag beräknas 925 miljoner – av världens dryga sju miljarder – människor vara kroniskt undernärda.

Störst antal hungrande finns i Asien, men Afrika är den kontinent där hungern och undernäringen minskar långsammast.

Afrika är också den del av världen där andelen hungrande människor är som störst – drygt 30 procent av befolkningen beräknas lida av hunger.

Kooperativets roll
Hela 70 procent av världens fattigaste och hungrande bor på landsbygden och är beroende av jordbruket för sin överlevnad.

Temat för årets Världshungerdag fokuserar på jordbrukskooperativets roll för att minska hungern i världen.

Tanken är bland annat att belysa hur jordbrukskooperativ kan förbättra situationen för lantbrukare – till exempel stärker det deras förhandlingsposition och ger dem möjlighet att dela på produktiva tillgångar, vilket bidrar till en förbättrad livsmedelsförsörjning.

Mer om Världshungerdagen
Sedan 2006 har Världshungerdagen uppmärksammats i Stockholm.

FAO nordens webbplats hittar du information om de aktiviteter som FAO anordnar i Stockholm för att uppmärksamma Världshungerdagen.

Ladda ner FN:s hungerrapport State of Food Insecurity in the World 2012 (SOFI), som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ger ut tillsammans med Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP).

Här kan du läsa mer om millenniemål1 som handlar om att halvera jordens fattigdom och hunger till 2015.

Fakta om jordbrukskooperativ:

  • Jordbrukskooperativ förser över 100 miljoner människor med arbete. Det är 20 procent mer än vad multinationella företag sammantaget skapar.
  • Omkring 1 miljard människor världen över är medlemmar i kooperativ.
  • Under 2008 utgjorde den sammanlagda omsättningen för de 300 största kooperativen 1,1 biljoner dollar, vilket motsvarar hela Kanadas ekonomi. Kanada är den tionde största ekonomin i världen.
  • I Kenya står jordbrukskooperativ för 70 procent av kaffe-, 76 procent av mejeriprodukts- och 95 procent av bomullsmarknaden.
  • I USA står kooperativa mejerier för cirka 80 procent av mejeriproduktionen.
  • I Brasilien utgör kooperativ 40 procent av jordbrukets andel av BNP:n, vilket motsvarar 6 procent av exporten från landets jordbruksindustri.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter