Foto_UNDP_Indonesien

28 december, 2013

Kamp för social rättvisa i Indonesien

För tre år sedan hade Ibu Odah lite kunskap om juridiska frågor. Nu är tvåbarnsmamman en av frontfigurerna i en rättslig kamp mot våld i hemmet på ön Ternate i Indonesien.

Social rättvisa är nödvändigt för fattigdomsbekämpning.

Med sin nyvunna kunskap och expertis om juridiska frågor, kan Ibu Odah nu erbjuda gratis rådgivning till dem som fallit offer för våld i hemmet i byn Tobololo.

Som utbildad juristassistent har Ibu Odha hittills hanterat tre fall av våld i hemmet och lyckats ta dem till den lokala domstolen.

För en utomstående verkar det kanske inte så märkvärdigt, men i Ibus samhälle – där våld i hemmet ses som en privat angelägenhet och där många offer undviker att tala ut om problemen på grund av rädsla för vedergällning – är detta ett stort steg framåt och en positiv början.

För inte så länge sedan hanterade man våld i hemmet inom familjen utifrån sociala normer, inte genom rättsväsendet.

Stärka den juridiska medvetenheten

Ibu Odah är av hundratusentals människor som gynnats av en den kampanj som UNDP och den indonesiska regeringen driver för att stärka människors juridiska medvetenhet och kunskap, främst fattiga och marginaliserade.

Kampanjen är en del i ett större program –  som finansieras av regeringarna i Sverige, Norge och Nederländerna – och syftar till att göra fattiga människor medvetna om sina lagliga rättigheter, samtidigt som det utvecklar kapaciteten hos statliga och icke-statliga aktörer för att bättre tjäna och skydda rättigheter och intressen för de fattiga.

Med stöd från sin man påbörjade Ibu Odah sin utbildning till juristassistent efter att ha lärt sig vikten av social rättvisa på ett möte i hennes by, anordnat av en samarbetspartner till UNDP.

Trots att Indonesien numer räknas som lägre medelinkomstland, lever fortfarande hälften av landets 240 miljoner invånare på mindre än 2 dollar om dagen och kvinnor är den mest utsatta gruppen.

Medvetenheten om lagliga rättigheter är fortfarande låg, främst på grund av fattigdom och analfabetism.

Social rättvisa nödvändigt för fattigdomsbekämpning

En utvärdering av situationen, som UNDP gjort tillsammans med den Indonesiska regeringen, i fem av landets provinser visar att social rättvisa är nödvändigt bland annat för att bekämpa fattigdom.

Undersökningen har även bidragit med mer information till den nationella planen för att öka rättssäkerheten hos befolkningen, något som är en prioriterad del av den pågående nationella utvecklingsplanen.

Över 460 000 fattiga och utsatta människor som står inför rättsliga problem – som landdispyter, diskriminering, våld i hemmet och korruption – har fått hjälp i och med programmet.

Chefen för programmet, Diani Sadiawati, menar att fungerande rättsliga tjänster och utbildning kan hjälpa missgynnade samhällen, kvinnor och medborgare med låg utbildning att ”ta kontroll över sina liv”.

Den nationella strategin fokuserar dock på mer än att lösa personliga rättsliga dispyter. Dessa inkluderar rättsliga och juridiska reformer, tillgång till rättshjälp, nyttjande av land- och naturresurser och kvinnors rättigheter.

Utöver juridisk rättvisa understryker den nationella strategin att rättvisa för fattiga också handlar om rättvis och lika tillgång till andra samhällstjänster.

I centrala Sulawesi-provinsen har människor från byn Tangkumaho och kringliggande områden nu dessutom fått kunskap och möjlighet att försvara sin mark och sina mangrove-träd från att skövlas av privata företag som planerar att bygga stora dammar för fiskodling.

Med sin nya kunskap har byborna krävt att få se tillstånd som styrker företagets rätt att exploatera marken. Det visade sig då att företaget inte hade något lagligt tillstånd. Byborna lyckades därmed både med att skydda sitt sätt att leva och hindra att deras mark förstördes.

Stärka kvinnors rättigheter

Samtidigt, i Ternate, har Ibu Odahs kampanj mot våld i hemmet resulterat i ett genomslag för kvinnors rättigheter på ön.

Ett av de fall hon arbetat med involverade ett ogift par och hon lyckades ta fallet till den lokala domstolen, trots att landets lag mot våld i hemmet tidigare bara tillämpats för gifta par.

Ibu Odah hoppas att andra kvinnor ska följa i hennes fotspår och att det i framtiden kommer vara många fler som arbetar för social rättvisa.

Ön Ternate ligger i den norra Moluccas-provinsen i Indonesien.

Originaltext av Tomi Soetjipto. Texten är redigerad och fritt översatt till svenska. 

Läs mer om millenniemål 1 – att halvera jordens fattigdom och hunger

Läs mer om millenniemål 3 – att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter