12 augusti, 2015

Kliniker tacklar mödravården i Central Java i Indonesien

Kendal, huvudstad Central Java-provinsen i Indonesien – Salis är gravid i åttonde månader med sitt första barn och har blivit diagnostiserad med en potentiell högriskgraviditet. Hon är en av dussintals blivande mödrar som har dragit nytta av hälso- och sjukvårdstjänster som erbjudas av Cepiring Community Health Center i Kendal i Central Java, där mödradödligheten är bland de högsta i hela Indonesien.

År 2012 utsågs 24-timmarskliniken Cepiring till en plats för grundläggande akut förlossningsvård och neonatal vård som en del av ett initiativ för att förbättra mödrahälsan i Central Java-provinsen. Cepirings nio barnmorskor har nu lärt sig att hantera dussintals födslar varje månad.

Initiativet som syftar till att förbättra mödrahälsan inleddes 2011 efter att regeringen erkänt att accelererade ansträngningar krävs för att nå Indonesiens mål att minska mödradödligheten till under 102 dödsfall per 100 000 levande födda år 2015. Målet grundar sig i millenniemål (MDG) 5 som innebär att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar globalt sett. Mödradödligheten i Indonesien har minskat från 390 år 1991 till 220 år 2010, men nya studier visar att antalet har varit på uppgång och förblir högt jämfört med andra länder i regionen.

På grund av dess höga siffror av mödradödlighet har Central Java-provinsen valts som pilotprovins för MDG Acceleration Framework (MAF) som verkar för att förbättra mödrahälsa. Ramverket styrs genom ett partnerskap mellan hälsoministeriet, den nationella utvecklingsplaneringsbyrån BAPPENAS och UNDP. MAF kartlägger problem med mödrahälsa och utformar lösningar för att minska mödradödligheten. Det finns en budget på plats inom ramverket som inkluderar ökad finansiering till vårdcentraler och sjukhus.

Ökad användning av preventivmedel är en del av MAF-modellens strategi för att förbättra kvinnors hälsa och ökad information och tillgänglighet av preventivmedel är därför centralt. På Suwondo-sjukhuset i Kendal erbjuds gratis preventivmedelsrådgivning och tillbud på olika typer av preventivmedel.

På Semarang sjukhuset där det föds cirka 300 barn varje månad har sju mödrar dött i samband med förlossning hittills i år. Efter varje dödsfall har sjukhuset genomfört en granskning av verksamheten för att avgöra hur man kan förbättra vården. I Kendal hålls även ett distriktomfattande möte varje vecka för att utvärdera högriskgraviditeter.

I Cepiring-klinikens väntrum sitter Armayani, hon hade planerat att föda hemma med en barnmorska liksom hon hade gjort med sitt första barn men när hennes värkar började var barnmorskan på ett bröllop och svarade inte i telefon. Armayani testade då att ringa till ytterligare en barnmorska som inte heller svarade på hennes samtal. Som en sista utväg vände sig Armayani till Cepiring-kliniken som hon visste var öppen dygnet runt, där hon fick hjälp att förlösa en liten pojke.

Widodo, chef för Kendals hälsokontor, förklarar att hälsocentraler som är öppna dygnet runt är en nödvändighet för att minska mödradödligheten. ”Vi trycker på för 24-timmarsvård vid hälsocentraler i Kendal, men det skulle kräva mer allmänläkare och ytterligare utbildning för barnmorskor.”

Tack vare regeringens och UNDP:s arbete i provinsen har medvetenheten kring mödravård ökat. Antalet kvinnor som föder med utbildad personal närvarande har ökat, liksom andelen par som använder preventivmedel. MAF har även lett till bättre remissystem för förlossningsläkare.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter