Kvinnor bär ved i Mali UN Photo/Ian Steele

08 november, 2013

Kvinnor och naturresurser – en nyckel till fred

Genom att se till att kvinnor får bättre tillgång till och kontroll över naturresurser som mark, vatten, skog och mineraler förbättras chanserna för långsiktig fred och återhämtning i krigshärjade länder, säger en FN-rapport, ”Kvinnor och naturresurser: Tillvarata fredsbyggande potential” (Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential), som släpptes i dag.

Genom att se till att kvinnor får bättre tillgång till och kontroll över naturresurser som mark, vatten, skog och mineraler förbättras chanserna för långsiktig fred och återhämtning i krigshärjade länder, säger en FN-rapport, ”Kvinnor och naturresurser: Tillvarata fredsbyggande potential” (Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential), som släpptes i dag.

Kvinnor i konfliktdrabbade länder har ofta huvudansvaret för att tillgodose behovet av vatten, mat och energi i hushåll och samhället i stort. Många kvinnor är också aktiva inom skogsbruk och småskalig gruvnäring. I exempelvis Sierra Leone uppskattas det att upp till 90 procent av småskaliga guldgrävare i vissa områden är kvinnor. Därför spelar de en avgörande roll i användningen och förvaltningen av naturresurser, säger rapporten.

Trots detta är kvinnor fortfarande i stort sett uteslutna från att äga mark samt tjäna pengar p,å eller fatta beslut om, naturresurser. De får inte heller vara med och förhandla om hur naturresurser ska fördelas i fredsavtal, vilket innebär att kvinnors specifika behov sällan tillgodoses. Till exempel citerar rapporten fredsavtalen i Östtimor och Bougainville, som inte innehöll några bestämmelser om kvinnors tillträde och rättigheter till land. Detta resulterade i sin tur i en än mer sårbar situation för kvinnorna, samtidigt som det drog ut på återhämtningsprocessen.

”På en praktisk nivå utgör kvinnorna majoriteten av resursanvändare och leder ofta fredsbyggande processer, men detta ansvar översätts sällan till politiskt eller ekonomiskt ansvar. Detta måste ändras ”, säger Achim Steiner, högste chef för FN:s miljöprogram UNEP.

”Fred och utveckling kan endast uppnås när både män och kvinnor drar nytta av naturresurserna på ett rättvist och hållbart sätt”, fortsätter han.

Det finns många exempel på att kvinnors behov inte tillgodoses i fredsprocesser, bland annat fokuserar man ofta på att stödja traditionellt manliga yrken istället för yrkesgrupper där kvinnor dominerar.

”Kvinnor drabbas av konflikter på många sätt. De blir ofta ensamförsörjare för sina familjer och samhällen och är agenter för fred och återhämtning”, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, högsta chef för UN Women och fortsätter:

”Hållbar användning av naturresurser är en hörnsten i utvecklingen. Kvinnors fulla deltagande och tillgång till naturresurser är viktiga prioriteringar för att återuppbygga fredliga samhällen.”

Rapporten anser att man måste ge kvinnor mer inflytande över naturresurser och beslutsfattande för att driva på utvecklingen efter konflikter. Kvinnor har en outnyttjad potential som drivkraft för ekonomisk återhämtning.

Rapporten citerar forskning från FN:s mat och jordbruksorganisation, FAO, som visar att man, genom att ge kvinnliga jordbrukare samma tillgång till resurser och ekonomi som män, kan bidra till att öka avkastningen på odlingar med 20 till 30 procent. I konfliktdrabbade länder där kvinnors roll i jordbruket brukar bli större, kan detta öka den totala jordbruksproduktionen och avsevärt stärka återhämtning och livsmedelsförsörjning.

”Naturresurser, såsom mineraltillgångar, har potential att ge betydande och varaktiga arbetstillfällen för kvinnor i konfliktdrabbade områden”, säger Jordan Ryan, chef för krisförebyggande och återhämtning på UNDP.

”Men i verkligheten är kvinnor ofta oförmögna att dra nytta av dessa möjligheter. Barriärer som hindrar kvinnor från att komma åt fördelarna med dessa resurser, såsom låg läskunnighet, marginalisering och begränsad rörlighet måste åtgärdas.”

Kvinnor i konfliktdrabbade områden upplever också fysisk otrygghet när de utför dagliga arbetsuppgifter kopplade till naturresurser. I Darfur, till exempel, har kvinnor och flickor utsatts för våldtäkt, trakasserier och andra former av våld när de har lämnat flyktingläger för att samla in väsentliga resurser som ved och vatten. Denna risk har förvärrats på grund av miljöförstöringen, vilket har tvingat kvinnor att resa längre sträckor – tre till sex mil eller mer, tre till fem gånger i veckan – för att finna ett enda träd.

I rapporten uppmanas regeringarna och det internationella samfundet att investera i politiskt och ekonomiskt engagemang för kvinnor i naturresursförvaltning och stoppa inrotad diskriminering som kvinnor möter vad gäller ägande och användet av naturresurser på ett hållbart och produktivt sätt.

”Kvinnor fortsätter att vara ofria över hela världen, särskilt i länder som har utstått våldsamma konflikter”, sade Judy Cheng-Hopkins, assisterande generalsekreterare för FN:s kontor för fredsbyggande insatser.

”Denna forskning visar att när kvinnor får en plats vid bordet och deras oro beaktas i förvaltningen av naturresurser, medför detta effekter för familjer, samhällen och fred som är positiva och betydande.”

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan UNDPFN: s miljöprogram UNEP,FN: s kontor för fredsbyggande insatser PBSO och UN Women.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter