16 april, 2015

Kvinnor tar täten i kampen mot fattigdom

Shyamola Begum, 43, vet varför hon förlorade sin man. Under trycket av förlamande fattigdom, med alltför många munnar att mätta, lämnade han deras ett rums skjul i huvudstaden en morgon och kom aldrig tillbaka, förklarar hon.

”Vi kom till denna stad för att söka ett bättre liv, men min man Jamal kämpade för att hitta arbete och slutade till sist som cykel-rickshaw chafför. När jag blev gravid och födde en dotter var han inte glad”, berättar Shyamola.

Mindre än ett år senare blev Shyamola gravid igen och födde ytterligare en flicka. En dag strax därefter gick Jamal till sitt arbete och kom aldrig tillbaka.

”Under flera veckor trots mitt gravida tillstånd letade jag frenetiskt efter honom i sjukhus och bårhus, men folk från slummen visste att han hade lämnat mig”, säger hon. ”De sa åt mig att sluta leta.”

Shyamola delar sitt öde med tiotusentals kvinnor som överges av sin partner varje år; en sedan århundraden olycklig verklighet för många Bangladeshiska kvinnor.

Lyckligtvis delar Shyamola sin styrka och motståndskraft med miljontals fler i landet, kvinnor som själva vänder sina egna livöden och skapar positiva utvägar, och på så sätt även uppnår en anmärkningsvärd vändning för Bangladesh i termer av ekonomiska och sociala framsteg.

Shyamolas andra chans till en bättre framtid kom i samband med UNDPs och UKAids fattigdomsbekämpningsprojekt, UNDP and UKAid’s Urban Partnership for Poverty Reduction (UPPR).

För tre år sedan blev hon beviljad ett stipendie för entreprenörer, dock ett mycket dåligt sådant, det låg på 2500Tk (motsvarande ungefär 30UDS). Shyamola matchade däremot dessa pengar med sina besparingar och lyckades upprätta en liten te monter i slummen där hon bodde.

På bara två månader översteg Shyamolas vinst hennes egen investering. ”Fram tills jag blev utblottad hade jag aldrig trott att jag kunde driva ett företag, att jag kunde göra redovisning, eller att jag kunde bli framgångsrik”, säger hon.

Resultat från UPPR programmen avslöjar att denna framgång inte är en engångsföreteelse. Över 55 000 familjer som Shyamolas har fått likande bidrag under de senaste fem åren.

”UPPR är Bangladeshs främsta urbana utvecklingsprojekt – vilket levererar stöd till försörjning och levnadsvillkor i 29 städer runt om i landet och därmed förändrar livet för omkring tre miljoner fattiga människor”, säger Stefan Priesner, landschef på UNDP Bangladesh.

”Projektet har bidragit med rent vatten och sanitet, det har främjat sysselsättningsmöjligheter och underlättat sparande och låntagande för de extremt fattiga. Baserat på en lokalt driven modell, har UPPR verklig potential att säkra fattigdomsbekämpning”, tillägger han.

Shyamolas berättelse representerar också en större framgång i det bangladeshiska utvecklingslandskapet. Endast under det senaste decenniet har landet minskat sin fattigdomen med hälften, minskat baranfödande till nära ersättningsnivåer, sett till att nära 90 procent av alla flickor är inskrivna i skolor, samt minskat barnadödligheten med 60 procent – en bedrift som för två år sedan vann FN utmärkelse och internationellt erkännande.

Mycket av detta har varit möjligt genom investeringar i kvinnors utbildning och expansion av kvinnors möjligheter på det ekonomiska området, säger experter.

”Att investera i kvinnor ger utdelning för hela familjen, särskilt för barnens utbildning och nutrition”, säger Stefan Priesner. ”UNDPs interventioner för att ta itu med fattigdom både på landsbygd och i städer är ett bevis på detta.”

När UNDPs REOPA projekt, som avslutades förra året, började erbjuda cash-for-work system till fattiga och övergivna kvinnor på landsbygden i Bangladesh, nära fördubblades antagningssiffror i skolor för stipendie mottagarnas barn till att överstiga 90 procent, i ett före-efter jämförelse.

Då landet en gång definieras av fattigdom på landsbygden, vaknar det nu upp till faktumet att nya strategier för att ta itu med extrem fattigdom i urbana områden har fått högre prioritet till följd av en växande urbanisering. UPPRs satellit kartläggning av urbana fattigdomsbosättningar medför därmed en behjälplig och målinriktad strategi i detta arbete.

UPPR projektet gör mer än att endast dela ut stora bidrag, det ger även lärlings- och utbildningsbidrag och har på bara några år försett 150 000 hushåll med förbättrad tillgång till sanitet och vatten, samt försett över 230 000 hushåll med förbättrad tillgång till gångvägar.

”UPPR har också haft effekt på policynivå genom sitt innovativa partnerskap med kommunerna och staten. Det verkar för att förbättra den strategiska nivån gällande urbaniseringsprogram och ta itu med de lokala frågor som har inverkan på sluminvånare, såsom markinnehav ”, säger Priesner.

”I Bangladesh nuvarande utvecklingsbana, kunde Shyamolas berättelse mycket väl upphöra att vara ett undantag”, säger Priesner. ”Med en bred entreprenörsinriktad och motiverad mänsklig resursbas kan vi förvänta oss många fler socioekonomiska framgångshistorier från Bangladesh i framtiden.”

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter