UNDP-rapport

30 januari, 2014

Lärdomar i arbetet mot hiv kan parera nya hälsohot

Många av de metoder som används för att minska hiv-infektioner i Asien och Stillahavsområdet kan vara effektiva även för att hejda icke-smittsamma sjukdomar – som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar – men också andra hot mot utvecklingen, säger en ny UNDP-rapport.

Åtgärder mot hiv, som förutom de rent medicinska aspekterna också fokuserat på mer sektorövergripande faktorer – som lagreformer, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – har lett till en av de största framgångarna för millenniemålen i Asien och Stillahavsområdet.

Antalet nya hiv-infektioner i regionen har minskat med i genomsnitt 20 procent under de senaste tio åren. I fem länder – Indien, Myanmar, Nepal, Papua Nya Guinea och Thailand – där många människor lever med hiv, har  antalet nya infektioner minskat med över 50 procent.

Den nya rapporten ”A Post-2015 Development Agenda: Lessons from Governance of HIV Responses in Asia and the Pacific”, visar hur bättre politik och samhällsstyrning lett till framgångar också i bekämpningen av hiv samt beskriver hur dessa lärdomar kan användas för att också tackla andra utmaningar på hälsoområdet.

”Arbetet med hiv i Asien och Stillahavsområdet har framgångsrikt integrerat viktiga demokratiska samhällsprinciper i det som tidigare varit en traditionell fråga för hälsosektorn”, säger Haoliang Xu, chef för UNDP:s regionala avdelning för Asien och Stillahavsområdet.

Läs mer om rapportens slutsatser (på svenska) på undp.se

Läs hela rapporten på engelska här.

Läs mer om millenniemål 6

 

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter