Biståndsminister Gunilla Carlsson röstar på mål 5 om förbättrad mödrahälsa under FN-dagfirandet på Stockholm central. Foto: UN Women Sverige, Linn Wexell.

27 oktober, 2012

Många uttryckte sin mening när FN-dagen firades på Stockholms central

För femte året i rad fanns FN-familjen i Sverige på plats på centralstationen för att uppmärksamma FN:s arbete och millenniemålen. Besökarna i montern var många och nyfikna och utställningen om millenniemålen gav upphov till många intressanta diskussioner om utvecklingsfrågor och bistånd.

I speakers-corner kunde besökare i montern och förbipasserande resenärer lyssna till en rad olika talare.

En av talarna var Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson som poängterade vikten av ett nära samarbete med FN, men också att ett allt mer komplext internationellt landskap ställer ökade krav på FN och FN:s roll.

En populär aktivitet i FN-familjens monter var att rösta på det millenniemål som man tycker är viktigast.

FN:s ståndpunkt är förstås att det är viktigt att satsa på samtliga mål, men aktiviteten fungerade som en bra tankeväckare och bidrog till många intressanta funderingar.

Ungefär 1000 personer uttryckte sin åsikt, genom att lägga en boll i den cylinder som representerade det mål man ville rösta på.

Det mål som fick flest bollar var millenniemål 1 – att utrota den extrema fattigdomen och hungern.

Många resonerade att det mest akuta är att se till att människor inte behöver gå hungriga och att man måste bekämpa fattigdomen för att få resurser att arbeta med de andra frågorna.

På andra plats kom mål 2 – att alla barn ska gå få i skolan – och på tredje plats mål 7 – att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling.

Stockholms centralstation är nordens största tågstation, med över 250 000 besökare per dag.


FN-dagen på centralen arrangerades av:

FN:s utvecklingsprogram UNDP, www.undp.se
FN-förbundet, www.fn.se
FN:s flyktingorgan UNHCR, www.unhcr.se
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, www.faonorden.se
Stockholms FN-förening, www.fnstockholm.se
Svenska Unescorådet, www.unesco.se
UNICEF Sverige, www.unicef.se
UN Women Sverige, www.unwomen.se

Ställ dig bakom millenniemålen och skriv under FN-förbundets namninsamling för millenniemålen. Skriv under och läs mer här.

Så här fördelades resultatet i ”röstningen”:

Mål Antal röster Andel
Mål 1 Utrota extrem fattigdom och hunger 280 28 %
Mål 2 Alla ska gå i grundskola 200 20 %
Mål 3 Öka jämställdhet mellan kvinnor och män 90 9 %
Mål 4 Minska barnadödligheten 60 6 %
Mål 5 Förbättra mödrahälsan 60 6 %
Mål 6 Stoppa spridningen av hiv aids och andra sjukdomar 70 7 %
Mål 7 Säkerställa miljömässigt hållbar utveckling 180 18 %
Mål 8 Utveckla internationellt samarbete 45 6 %
Totalt antal röster 985 100 %

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter