10 december, 2014

Meddelande från FN:s generalsekreterare på Internationella dagen för mänskliga rättigheter

10 december 2014

På dagen för mänskliga rättigheter höjer vi våra röster.

Vi fördömer myndigheter som förnekar rättigheterna hos någon människa eller grupp.

Vi förkunnar att mänskliga rättigheter är för oss alla, hela tiden: vem vi än är och var vi än är från: oavsett klass, våra åsikter, vår sexuella läggning.

Detta är en fråga om individuell rättvisa, social stabilitet och global utveckling.

Förenta Nationerna skyddar de mänskliga rättigheterna eftersom det är vårt stolta uppdrag – och eftersom människor som kan nyttja sina rättigheter får ekonomier att blomstra och fred att råda.

Kränkningar av mänskliga rättigheter är mer än personliga tragedier. De är larmklockor som kan varna för en mycket större kris.

FN:s initiativ för mänskliga rättigheter, Up Front, syftar till att lyssna efter de larmen. Vi mobiliserar som svar på kränkningar – innan de urartar till massgrymheter eller krigsförbrytelser.

Alla kan föra kampen mot orättvisor, intolerans och extremism.

Jag uppmanar medlemsstaterna att hedra sina skyldigheter att skydda de mänskliga rättigheterna varje dag under året. Jag uppmanar folk att hålla sina regeringar till svars. Och jag kräver speciella skydd för försvarare av de mänskliga rättigheter som modigt tjänar vår kollektiva sak.

Låt oss svara på ropen från de utnyttjade, och upprätthålla rätten till mänsklig värdighet för alla.

Ban Ki-moon

Taggar: , ,

Sök bland nyheter