01 december, 2014

Medelande från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på Världsaidsdagen.

På denna världsaidsdag, välkomnar jag de enorma framsteg som gjorts i världen för att svara på aidsepidemin. I år åtog sig världens ledare an målet att avsluta aids till år 2030. ”Fast Track” metoden lanserades förra veckan för att vi ska kunna nå detta mål. Nästan 14 miljoner människor världen över har nu tillgång hiv behandling. Vi har minskat nya hiv-infektioner med 38 procent sedan 2001. Vi har förhindrat 1,16 miljoner infektioner bland nyfödda genom att tillhandahålla nödvändiga antiretrovirala läkemedel. Vi är på väg att ge antiretroviral behandling till 15 miljoner människor år 2015 och för att eliminera moder-till-barn spridning inom de närmaste åren. Tack vare engagemang och energi från många parter, inklusive de i det civila samhället, fortsätter vi att ta itu med och ta bort lagar som stigmatiserar och diskriminerar. Framstegen fortsätter. Men framgången är fortfarande bräcklig. 35 miljoner människor lever med hiv idag, och ca 19 miljoner av dem inte vet att de bär på viruset. Det finns stora luckor i vår respons till nyckelgrupper av människor. Två av tre barn som behöver behandling får inte det. Unga kvinnor är särskilt utsatta i många länder med hög förekomst av hiv. Aidsepidemin ökar i Östeuropa, Centralasien och Mellanöstern, underblåst av stigmatisering, diskriminering och strafflagar. Och det väsentliga arbetet med samhällssystem och stödorganisationer saknar ofta stöd. Vi får inte lämna någon bakom i utvecklingen. Jag är glad och stolt över att se att vi rör oss framåt. Arvet från aids responsen är redan uppenbar när vi konfronterar ebola i Västafrika. Vi vet att medicinska system själva inte räcker för att ge hållbar sjukvård. Social rättvisa, demokratisering av vetenskap, delat ansvar för finansiering, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen, och ett människocentrerat förhållningssätt till hälsa är lärdomar vi har med oss från aids responsen som tillämpats över hela linjen, även i våra diskussioner om agendan efter 2015. På denna världsaidsdag, uppmanar jag världens ledare att enas i vår gemensamma sak. Vi har börjat vända tillståndet. Vi har satt upp ett djärvt mål. Låt oss utrota aids tillsammans till 2030.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter