08 maj, 2015

Mikrolån lyfter tusentals kvinnor ur fattigdom i Bolivia

Linet Claros Yevara är bosatt i Mizque, en kommun i Bolivia där 85 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Linet uppger att hennes situation har förbättras avsevärt på senaste.”Nu äter min familj bättre, varje dag ger jag dem frukt”, säger hon. Dessa förbättringar är tack vare Semilla, ett program för mikrokrediter kompetensutveckling som finansieras av den spanska regeringen med stöd av det bolivianska justitieministeriet.

Bolivia har bland de högsta nivåerna av ojämlikhet i regionen och ursprungsbefolkningskvinnor är ofta bland de mest utsatta. En kvinna från ursprungsbefolkningen verksam i den informella sektorn tjänar i genomsnitt 97 USD per månad, jämfört med 395 USD för en genomsnittlig man i den formella sektorn.

En tredjedel av kvinnorna på landsbygden Bolivia har ingen formell utbildning. Marina Carbalo, ledare för Jatun Rumi kvinnors fackförening i Colomi, förklarar att ”våra makars arbete räcker inte längre, vi kvinnor måste själva försörja våra familjer och i synnerhet stödja våra barn”.

Närmare 5000 kvinnor i ursprungsbefolkningen har fått mikrolån genom Semilla-programmet. Mikrolånen har gjort det möjligt för dem att öppna små sybutiker, köpa verktyg för hantverksproduktion, starta småskalig produktion av yoghurt, ost, honung, glass, läsk och bakverk, eller föda upp hönor, kycklingar och svin etc.

Programmet har också hjälpt 12 817 kvinnor att skaffa födelsebevis och id-kort – handlingar som krävs för att starta bankkonton eller rösta i allmänna val. Programmet har alltså hjälpt många kvinnor att till fullo åtnjuta sina medborgliga rättigheter för första gången. Dessutom fick nästan 2 000 kvinnor grundläggande ledarskapsutbildning och många andra fick tekniskt stöd för att förbättra sin produktionskapacitet.

Mikrolånen i Bolivia förvaltas av UNDP, medan utbildning och juridiska stödinsatser genomförs av UNIDO, FAO och UN Women. Programmet är en del i samarbetsprojekt mellan olika institutioner för att uppnå millenniemålen.

Projektmetoden som utvecklades under fyra år av Semilla-programmet (2009-2012) är anpassad, efter Bolivias specifika förutsättningar och kommer fungera som mall till en ny politisk ram med fokus på att minska fattigdom och stärka kvinnors ställning, säger biträdande representant för UNDP Bolivia, Claudio Providas. Ministern för produktiv utveckling, Teresa Morales, håller redan på att utveckla denna policy, med stöd från UNDP.

Taggar: , , , , ,

Sök bland nyheter