Millenniemålen är åtta mål för en bättre värld.

19 augusti, 2014

Millenniemålen: 500 dagar kvar – varje dag räknas

Nu är det mindre än 500 dagar kvar tills millenniemålen ska vara uppfyllda. Ett par millenniemål har redan uppnåtts medan andra släpar efter och kräver globala ansträngningar om de skall hinna uppnås i tid.

”Det rasar många bränder runt om i världen idag – politisk turbulens, krig och blodutgjutelse, hot mot folkhälsan och brott mot de mänskliga rättigheterna. Men genom millenniemålen brinner också en låga av hopp – ensträvan att förbättra livet för världens fattiga.”

Orden kommer från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som uppmärksammade att det igår var 500 dagar kvar till dess att millenniemålen ska vara uppfyllda. År 2000 antog världens ledare den ambitiösa färdplanen som har kommit att bli den mest framgångsrika globala insatsen för fattigdomsbekämpning och utveckling någonsin.

Målen har under resans gång hjälpt till att förena, inspirera och förändra. Den globala fattigdomen har halverats. Fler flickor går i skolan. Fler familjer har fått tillgång till förbättrade vattenresurser och sanitära anläggningar. Fler mödrar överlever graviditet och förlossning och fler barn lever hälsosammare liv. Stora framsteg har även gjorts i bekämpningen av malaria, tuberkulos och andra dödliga sjukdomar.

Men trots att stora framteg gjorts är alla mål inte uppfyllda. Många fler verktyg står också till förfogande idag än vid millennieskiftet – allt från ny teknik till praktiska erfarenheter om vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi ska dock inte blunda för utmaningarna; alldeles för många människor lever i fattigdom och många tvingas kämpa mot ojämlikhet och diskriminering. Förutom strävan efter mänsklig och ekonomisk utveckling står världen dessutom inför ett pressande klimathot.

Enligt Ban Ki-moon har vi nu en unik möjlighet att öka insatserna för att nå målen och visa att världens ledare menar allvar med sina löften. Om 500 dagar ska målen vara uppfyllda och en ny utvecklingsagenda ska ta vid. Unga kommer spela en kritisk roll i detta.

Generalsekreteraren förespråkar ökade insatser på fyra områden för att nå målen:
• Strategiska investeringar i hälsa, utbildning, energi och sanitet med särskilt fokus på kvinnor och flickor. Att stärka kvinnor och flickor ger ökade resultat överlag.
• Stärkt fokus på världens fattigaste och mest utsatta länder, samhällen och grupper.
• Att länder håller sina finansiella löften även i svåra budgettider.Budgetar ska aldrig bäras på de svagastes axlar.
• Stärkt samarbete mellan stater, civilsamhälle, näringsliv och andra nätverk som har bidragit till att göra millenniemålen till den mest lyckade globala insatsen för fattigdomsbekämpning någonsin

Vi har 500 dagar på oss. Varje dag räknas.

Taggar: , , , , ,

Sök bland nyheter