Onsdagen den 24 oktober uppmärksammar FN-familjen i Stockholm FN-dagen och millenniemålen på Stockholms Central.

22 oktober, 2012

Missa inte FN-dagen på Stockholms Central 24 oktober

Åtta organisationer till förmån för FN:s åtta millenniemål, så kan arrangemanget på Stockholms central sammanfattas. Vi inbjuder till detta arrangemang för att uppmärksamma FN-dagen och millenniemålen.

FN-familjen i Sverige finns på Stockholms centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 på FN-dagen onsdagen den 24 oktober.

Vår förhoppning är att arrangemanget blir en manifestation för millenniemålen och en samlingsplats för intresserade människor och organisationer.

Bland aktiviteterna:

  • Titta på vår utställning om millenniemålen
  • Lyssna på – och diskutera med – talarna i Speakers Corner kl. 14.00 – 16.15
  • Läs FN:s tabloidtidning Världens bästa nyheter
  • Bli ”tatuerad” och visa andra att du bryr dig om världen
  • Diskutera med arrangörerna

 

Bland talarna i Speakers Corner kl. 14.00 – 16.15

Gunilla Carlsson, biståndsminister

Margareta Winberg, ordf UN Women Sverige

Annika Markovic, Sveriges Miljöambassadör

Annika Söder, exekutiv-direktör, Dag Hammarskjöld Foundation

 

Arrangörer:

FN-förbundet, www.fn.se

FN:s utvecklingsprogram UNDP, www.undp.se

FN:s flyktingorgan UNHCR, www.unhcr.se

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, www.faonorden.se

Stockholms FN-förening, www.fnstockholm.se

Svenska Unescorådet, www.unesco.se

UNICEF Sverige, www.unicef.se

UN Women Sverige, www.unwomen.se

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter