Arabiska ungdomar volontär-arbetar.

03 april, 2014

Ny UNDP-strategi för ungdomar

Ungdomar drabbas hårt av orättvisor i samhället. Samtidigt är de oumbärliga för en hållbar framtid. En ny ungdomsstrategi från UNDP understryker vikten av att stödja ungdomar.

– Unga människor idag är mer välinformerade, kreativa och bättre på att nätverka än någon tidigare generation, sa Sima Bahous – regional chef för UNDP:s arbete i arabstaterna – när hon presenterade den nya ungdomsstrategin ”Empowered Youth, Sustainable Future” i Tunis i förra veckan.

Unga män och kvinnor över hela världen efterfrågar ökad ekonomisk, social och politisk delaktighet.

Som svar på detta identifierar den nya strategin specifika utmaningar och problem som unga människor möter. Samtidigt rekommenderar den innovativa lösningar för att engagera en rad olika samarbetspartners – inklusive ungdomarna själva – för att öka ungas ekonomiska och politiska inflytande.

Unga människor världen över står inför ständiga utmaningar, som exempelvis brist på arbetstillfällen och inflytande över politiska beslut som rör dem själva.

Samtidigt utgör unga en mycket stor del av världens befolkning; hela 3 miljarder människor är under 25 år.

– Många ungdomar är frustrerade, vissa för att de har en utbildning som inte går i linje med kraven på arbetsmarknaden, andra för att de är arbetslösa eller har otrygga anställningar. Många har dessutom begränsade möjligheter att föra fram sina åsikter och delta i politiska beslut som påverkar deras liv, säger Sima Bahous.

Några exempel som illustrerar ungas situation:

  • Ungdomar är mer mottagliga än vuxna att förbli fattiga, trots att de har en anställning. Drygt 150 miljoner unga arbetstagare lever i hushåll som befinner sig under fattigdomsgränsen på cirka 10 kronor per dag.
  • Människor under 35 år har sällan ledande politiska positioner.
  • 75 miljoner av världens 232 miljoner internationella migranter är under 29 år.
  • Uppskattningsvis smittades 780 000 barn med hiv under 2012.

 

Presentation av UNDP:s Youth Strategy

I samband med presentationen av den nya strategin i Tunisien förra veckan, genomfördes också en workshop där såväl ungdomar som representanter från FN-organisationer, myndigheter, privatsektorn och det civila samhället deltog.

Deltagarna diskuterade innovativa lösningar för att främja sysselsättning, företagande och ungdomars deltagande i politiska processer.

Särskild tid ägnades också åt att diskutera arabregionen, där över 100 miljoner människor är i åldern 15-29 år.

Läs mer om presentationen i Tunisien.

Läs UNDP:s ungdomsstrategi 2014-2017, ”Empowered Youth, Sustainable Future”. 

Läs mer om millenniemål 1 

 

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter