UNDP lanserar ny webbportal i kampen mot korruption

21 december, 2011

Ny webbportal i kampen mot korruption

Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling och ett av de främsta hoten mot millenniemålens uppfyllelse. Nyligen lanserade UNDP en webbportal med syfte att sprida information, dela erfarenheter och stödja individers och regeringars arbete mot korruption.

Korruption förekommer i alla världens länder – fattiga som rika.

När offentliga tillgångar försvinner i korruption minskas statens möjlighet att tillhandahålla den service som invånarna har rätt till vilket i sin tur urholkar demokratin och kan leda till såväl kriminalitet som brott mot de mänskliga rättigheterna.

Arbetet med att bekämpa fattigdomen och uppnå millenniemålen är därför beroende av hur väl regeringar lyckas bekämpa korruptionen.

UNDP:s ARBETE MOT KORRUPTION:

  • Fokus för UNDP:s korruptionsarbete är att stärka förebyggande åtgärder och därmed förhindra att offentliga medel försvinner.
  • Utgångspunkten för arbetet mot korruption är FN:s konvention mot korruption (UNCAC). Konventionen har ratificerats av 158 länder (siffra från december 2011).
  • År 2010 gav UNDP stöd till över 100 anti-korruptionsprojekt runt om i världen.
  • UNDP stödjer länders möjlighet att upprätta nationella handlingsplaner för att förhindra korruption inom exempelvis hälsosektorer, utbildningssystem och vattenprogram – områden där korruption slår hårt mot de fattiga.
  • I samarbete med Transparency International stödjer UNDP det civila samhällets möjlighet att bevaka samhällsutvecklingen i Indien, Kenya, Peru, Uganda och Zambia.

 

Här hittar du Global Anti-Corruption Portal.

På undp.org hittar du artiklar samt publikationer om UNDP:s arbete mot korruption.

 

UNDP:s GLOBALA KAMPANJ MOT KORRUPTION:
Den 9 december, på FN:s internationella dag mot korruption, lanserade UNDP tillsammans med UNODC (FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott) den globala kampanjen Act Against Corruption Today.

Här kan du få exempel på anti-korruptionsarbete och följa aktuella diskussioner.


 


Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter